ORDIN nr. 250 din 14 iunie 2002 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman
(actualizat până la data de 2 octombrie 2003*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 250 din 14 iunie 2002
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 531 din 12 iulie 2002
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 83 din 19 august 2002
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 545 din 21 august 2003.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 150.063 din 6 iunie 2002 întocmit de Direcţia de industrie alimentara, standarde, mărci şi licenţe şi Referatul de aprobare nr. DB 8.458 din 15 iulie 2002 întocmit de Direcţia generală de sănătate publică,
  având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Autoritatea Naţionala
  pentru Protecţia Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 14/06/2002