DECRET nr. 334 din 27 august 1959
pentru modificarea art. 2 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 1 septembrie 1959  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul UNIC

  Articolul 2 din Codul de procedură civilă se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române şi tribunalele regionale judeca:
  1) recursurile împotriva hotărârilor date de tribunalele populare;
  2) orice alte cereri pe care legea le da în competinţa lor".
  Preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale
  ION GHEORGHE MAURER
  Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naţionale
  GHEORGHE STOICA
  ------