HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 1 iulie 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 7 iulie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:
  a) a unui credit extern în valoare de 430 milioane dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apă a satelor și asigurarea cu locuințe sociale;
  2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 lit. a) se vor defalca pe județe și în cadrul acestora pe localități beneficiare de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin convenții încheiate cu consiliile județene, și se vor pune la dispoziția acestora cu titlu nerambursabil la evidențierea în proprietatea publică a obiectivelor și bunurilor achiziționate din sumele împrumutate.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 1 iulie 2004.
  Nr. 1.036.
  -----