ANEXE din 11 noiembrie 2016la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora (Anexele nr. 1-5)
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016 Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 1.445 din din 11 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 28 noiembrie 2016.


  Anexa nr. 1  ┌──────────┐
  │ Director │
  └────┬─────┘


  ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  ┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐
  │ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul │
  │Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară│
  │ și Petiții │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐
  ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru și │
  │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │
  │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relații cu Publicul│
  │ Avize și │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘
  │ Recepții │ └────────────┘ └────────────┘
  └────────────┘


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară


  Anexa nr. 3

  ┌────────────┐
  ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐
  │ └─────┬──────┘ │
  v │ v
  ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
  │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │
  │ Umane și Relații cu │ │ │Serviciul Economic │
  │ Publicul │ │ │ │
  └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘
  │ │ │
  v │ v
  ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
  │Biroul Juridic și│ │ │Biroul Marketing și│
  │ Resurse Umane │ │ │ Achiziții Publice │
  └─────────────────┘ │ └───────────────────┘
  v
  ┌────────────┐
  │ Director │
  │ Adjunct │
  └─────┬──────┘

  ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐
  v v v v
  ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
  │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie și│
  │ și Fotogrammetrie │ │ Informației și │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │
  └────────────────────────┘ │ Comunicațiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘
  └────────────────────┘ └────────────────────────┘


  Anexa nr. 4

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie


  Anexa nr. 5

  ANEXA
  reprezentând anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru
  și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor
  de organizare și funcționare ale acestora