ORDIN nr. 751 din 7 august 2003
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale a bugetului nr. DB 3.151/2003,
  ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes", prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------- Notă *) Anexele se transmit instituţiilor implicate.


  Articolul 2

  (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maxima şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, institutele vor putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta.


  Articolul 3

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Bucureşti, 7 august 2003.
  Nr. 751.
  ------------