ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 29 aprilie 1999privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul 1
  (1) Livrările de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar din producția interna către producătorii agricoli în anii 1999 și 2000 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole.
  (la 06-06-2000, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 97 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 06 iunie 2000 )
  (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, stațiunile și institutele de cercetare și producție agricolă, asociațiile constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura, arendașii, societățile comerciale cu capital privat ori cu capital majoritar sau integral de stat.(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, furnizori de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar sunt producători sau distribuitori care sunt agenți economici autorizați pentru producerea și/sau comercializarea acestora.


  Articolul 2
  (1) Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri, la furnizorii de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar, se exercită în momentul colectării taxei pe valoarea adăugată.(2) Taxa pe valoarea adăugată colectata la furnizori și deductibilă la beneficiarii producători agricoli se stabilește la data scadentei plății prevăzute în contractele încheiate cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 1999, pentru contractele încheiate în anul 1999, respectiv 31 octombrie 2000, pentru contractele încheiate în anul 2000.
  (la 06-06-2000, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 97 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 06 iunie 2000 )
  (3) În cazul neachitarii în termen a obligațiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată, beneficiarii vor suporta penalizările prevăzute de reglementările în vigoare.
  (la 06-06-2000, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 97 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 06 iunie 2000 )
  (4) Achitarea de către producători a valorii gazului natural și a energiei electrice, necesare în vederea fabricării ingrasamintelor chimice și a produselor de uz fitosanitar, livrate producătorilor agricoli, se face în transe, corelate cu valorificarea recoltei, începând cu luna septembrie, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.
  (la 06-06-2000, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 97 din 2 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 06 iunie 2000 )


  Articolul 3

  În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  -----------