ORDIN nr. 1.293 din 15 decembrie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 103/550/314/2004 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare noi
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 482 din 7 octombrie 2005
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.210 din 14 noiembrie 2005
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Nr. 137 din 13 decembrie 2005
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 1.293 din 15 decembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 27 ianuarie 2006  Vazand Referatul de aprobare nr. 4.006 din 12 septembrie 2005, întocmit de Serviciul de consiliere tehnica produse alimentare,
  având în vedere prevederile art. 34 şi art. 38 alin. (9) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002, şi ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Articolul 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 103/550/314/2004 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare noi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 27 august 2004, se modifica şi va avea următorul conţinut:
  "Art. 1. - Se aprobă normele privind alimentele şi ingredientele alimentare noi, prevăzute în anexele nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezentul ordin."


  Articolul II

  Normele prevăzute în ordinul sus-menţionat se completează cu anexele nr. 13-17 prevăzute în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.


  Articolul III

  Normele privind alimentele şi ingredientele alimentare noi transpun următoarele acte normative europene:
  a) Decizia Comisiei 2004/333/CE din 31 martie 2004, care autorizeaza punerea pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile, sosuri pentru salate, produse tip lapte, produse tip lapte fermentat, băuturi cu soia şi produse tip branza cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ingrediente alimentare noi, în baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  b) Decizia Comisiei 2004/334/CE din 31 martie 2004, care autorizeaza punerea pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile, a produselor tip lapte, a produselor tip iaurt şi a sosurilor picante cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ingrediente alimentare noi, în baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificat ca documentul nr. C (2004/1.244)]
  c) Decizia Comisiei 2004/335/CE din 31 martie 2004 privind autorizarea punerii pe piaţa a produselor tip lapte şi a produselor tip iaurt cu adaos de esteri de fitosterol ca ingrediente alimentare noi, conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  d) Decizia Comisiei 2004/336/CE din 31 martie 2004 privind autorizarea punerii pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile (yellow fat spreads), a băuturilor din fructe, pe bază de lapte, a produselor tip iaurt şi a produselor tip branza cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ca ingrediente alimentare noi, conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  e) Decizia Comisiei 2004/657/EC din 19 mai 2004, care autorizeaza punerea pe piaţa a porumbului dulce din linia de porumb modificat genetic Bt11, ca aliment nou sau ingredient alimentar nou, cuprins în Regulamentul (EC) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificat în documentul nr. C(2004/1.865].


  Articolul IV

  Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale pentru
  Protecţia Consumatorilor,
  Catalin Florin Teodorescu
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale Sanitare
  Veterinare şi pentru
  Siguranţa Alimentelor,
  Ion Agafitei
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 103/550/314/2004)
  ----------------------------------------------
  NORMA privind autorizarea punerii pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile, a sosurilor pentru salate, a produselor tip lapte, a produselor tip lapte fermentat, a băuturilor cu soia şi a produselor tip branza cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ingrediente alimentare noi

  Articolul 1

  Pot fi puse pe piaţa alimentele şi ingredientele alimentare noi, denumite în continuare produse, descrise la art. 4, cu adaos de fitosteroli/fitostanoli, asa cum este specificat la art. 5.


  Articolul 2

  (1) Produsele trebuie prezentate astfel încât să poată fi uşor împărţite în părţi care să conţină fiecare maximum 3 g (în cazul unei singure portii pe zi) sau maximum 1 g (în cazul a 3 portii pe zi) de adaos de fitosteroli sau fitostanoli.
  (2) Sosurile pentru salate se ambaleaza sub forma de portii unice.
  (3) Cantitatea fitosterolilor/fitostanolilor adăugată unui recipient de băuturi nu poate depăşi 3g.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei norme sunt adresate Companiei Archer Daniels Midland, 4666 Faries Parkway, Decatur. ÎL. 62526-5666, USA.


  Articolul 4

  Produsele la care se face referire la art. 1 sunt:
  a) grasimile galbene tartinabile, asa cum sunt definite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 524/958/ 2002/8/2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vand şi condiţiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializării, excluzând grasimea pentru gătit şi prajit şi grasimile tartinabile pe bază de unt sau alte grăsimi de origine animala;
  b) sosurile pentru salata incluzând maioneza;
  c) produse tip lapte, precum produse tip lapte semidegresat sau degresat, cu sau fără adaos de fructe şi/sau cereale, produse tip lapte fermentat, precum iaurtul, băuturi din soia şi produse tip branzeturi (conţinut de grasime ≤ 12g/100g), în care grasimea şi/sau proteinele din lapte au fost parţial ori total înlocuite cu grăsimi sau proteine vegetale.


  Articolul 5

  (1) Prezentul articol conţine specificaţiile pentru fitosteroli şi fitostanoli utilizaţi ca adaos la alimente şi ingrediente alimentare, astfel:
  (2) Definiţie: fitosterolii şi fitostanolii sunt steroli şi stanoli ce sunt extrasi din plante şi se pot prezenta sub forma de steroli şi stanoli liberi sau esterificati cu acizi grasi care pot fi folosiţi în alimentaţia umană.
  (3) Compozitia (cu GC-FID sau metoda echivalenta):
  < 80% f2â-sitosterol;
  < 15% â-sitostanol;
  < 40% campesterol;
  < 5% campestanol;
  < 30% stigmasterol;
  < 3% brassicasterol;
  < 3% alţi steroli/stanoli.
  (4) Contaminare/Puritate (GC-FID sau metoda echivalenta): fitosterolii şi fitostanolii extrasi din alte surse decât uleiul vegetal adecvat pentru consumul uman trebuie să fie fără contaminanti, calitate asigurata printr-o puritate de peste 99% a ingredientului fitosteroli/fitostanoli.


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 103/550/314/2004)
  ----------------------------------------------
  NORMA privind autorizarea punerii pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile, a produselor tip lapte, a produselor tip iaurt şi a sosurilor picante cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ingrediente alimentare noi

  Articolul 1

  Pot fi puse pe piaţa alimentele şi ingredientele alimentare noi, denumite în continuare produse, descrise la art. 4, cu adaos de fitosteroli/fitostanoli, asa cum este specificat la art. 5.


  Articolul 2

  (1) Produsele trebuie prezentate astfel încât să poată fi uşor împărţite în părţi care să conţină fiecare maximum 3 g (în cazul unei singure portii pe zi) sau maximum 1 g (în cazul a 3 portii pe zi) de adaos de fitosteroli sau fitostanoli.
  (2) Sosurile picante se ambaleaza sub forma de portii unice.
  (3) Cantitatea fitosterolilor/fitostanolilor adăugată unui recipient de băuturi nu poate depăşi 3 g.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei norme sunt adresate Pharmaconsult Oy, Riippakoivunkuja 5, Fin-02130 Espoo.


  Articolul 4

  Produsele la care se face referire la art. 1 sunt:
  a) grasimile galbene tartinabile, asa cum sunt definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 524/958/2002/8/2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vand şi condiţiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializării, excluzând grasimea pentru gătit şi prajit şi grasimile tartinabile pe bază de unt sau alte grăsimi de origine animala;
  b) produse tip lapte, precum produse tip lapte semidegresat sau degresat, produse tip iaurt în care grasimile din lapte au fost reduse sau au fost parţial ori total înlocuite cu grăsimi vegetale;
  c) sosurile picante.


  Articolul 5

  (1) Prezentul articol conţine specificaţiile pentru fitosteroli şi fitostanoli utilizaţi ca adaos la alimente şi ingrediente alimentare, astfel:
  (2) Definiţie: fitosterolii şi fitostanolii sunt steroli şi stanoli ce sunt extrasi din plante şi se pot prezenta sub forma de steroli şi stanoli liberi sau esterificati cu acizi grasi alimentari.
  (3) Compozitia (cu GC-FID sau metoda echivalenta):
  < 80% f2â-sitosterol;
  < 15% â-sitostanol;
  < 40% campesterol;
  < 5% campestanol;
  < 30% stigmasterol;
  < 3% brassicasterol;
  < 3% alţi steroli/stanoli.
  (4) Contaminare/Puritate (GC-FID sau metoda echivalenta): fitosterolii şi fitostanolii extrasi din alte surse decât uleiul vegetal adecvat pentru consumul uman trebuie să fie fără contaminanti, calitate asigurata printr-o puritate de peste 99% a ingredientului fitosteroli/fitostanoli.


  Anexa 3
  --------
  (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 103/550/314/2004)
  ----------------------------------------------
  NORMA privind autorizarea punerii pe piaţa a produselor tip lapte şi a produselor tip iaurt cu adaos de esteri de fitosterol ca ingrediente alimentare noi

  Articolul 1

  Pot fi puse pe piaţa alimentele şi ingredientele alimentare noi, denumite în continuare produse, descrise la art. 4, cu adaos de esteri de fitosterol, asa cum este specificat la art. 5.


  Articolul 2

  (1) Produsele trebuie prezentate astfel încât să poată fi uşor împărţite în părţi care să conţină fiecare maximum 3 g (în cazul unei singure portii pe zi) sau maximum 1 g (în cazul a 3 portii pe zi) de adaos de esteri de fitosteroli sau fitostanoli (calculati ca pentru steroli/stanoli liberi).
  (2) Cantitatea fitosterolilor/fitostanolilor adăugată unui recipient de băuturi nu poate depăşi 3 g.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei norme sunt adresate Unilever, London Road, Purfleet, Essex RM 19 1SD, United Kingdom.


  Articolul 4

  Produsele la care se face referire la art. 1 sunt produsele tip lapte, cum ar fi produsele tip lapte semidegresate (semi-skimmed) şi degresate (skimmed), produsele tip iaurt şi produsele tip lapte/iaurt la care grasimile din lapte au fost parţial sau total înlocuite de grasime vegetala.


  Articolul 5

  (1) Prezentul articol conţine specificaţiile pentru fitosteroli şi fitostanoli utilizaţi ca adaos la alimente şi ingrediente alimentare, astfel:
  (2) Definiţie: fitosterolii şi fitostanolii sunt steroli şi stanoli ce sunt extrasi din plante şi se pot prezenta sub forma de steroli şi stanoli liberi sau esterificati cu acizi grasi alimentari.
  (3) Compozitia (cu GC-FID sau metoda echivalenta):
  < 80% f2â-sitosterol;
  < 15% â-sitostanol;
  < 40% campesterol;
  < 5% campestanol;
  < 30% stigmasterol;
  < 3% brassicasterol;
  < 3% alţi steroli/stanoli.
  (4) Contaminare/Puritate (GC-FID sau metoda echivalenta):fitosterolii şi fitostanolii extrasi din alte surse decât uleiul vegetal adecvat pentru consumul uman trebuie să fie fără contaminanti, calitate asigurata printr-o puritate de peste 99% a ingredientului fitosteroli/fitostanoli.


  Anexa 4
  -------
  (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 103/550/314/2004)
  ----------------------------------------------
  NORMA privind autorizarea punerii pe piaţa a grasimilor galbene tartinabile (yellow fat spreads), a băuturilor din fructe, pe bază de lapte, a produselor tip iaurt şi a produselor tip branza cu adaos de fitosteroli/fitostanoli ca alimente noi sau ca ingrediente alimentare noi

  Articolul 1

  Pot fi puse pe piaţa alimentele şi ingredientele alimentare noi, denumite în continuare produse, descrise la art. 4, cu adaos de fitosteroli/fitostanoli, asa cum este specificat la art. 5.


  Articolul 2

  (1) Produsele trebuie prezentate astfel încât să poată fi uşor împărţite în părţi care să conţină fiecare maximum 3 g (în cazul unei singure portii pe zi) sau maximum 1 g (în cazul a 3 portii pe zi) de adaos de fitosteroli sau fitostanoli.
  (2) Cantitatea fitosterolilor/fitostanolilor adăugată unui recipient de băuturi nu poate depăşi 3 g.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei norme sunt adresate Teriaka Ltd., Siirakuja 3, 01490 Vantaa.


  Articolul 4

  Produsele la care se face referire la art. 1 sunt:
  a) grasimile galbene tartinabile (yellow fat spreads), asa cum sunt definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 524/958/2002/8/2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vand şi condiţiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializării, excluzând grasimile pentru gătit şi prajit şi tartinabilele (spreads) pe bază de unt sau alte grăsimi de origine animala;
  b) băuturile din fructe, pe bază de lapte, produsele tip iaurt şi produsele tip branza (conţinut de grasime ≤ 12 g la 100 g) unde grasimile din lapte şi/sau proteina au fost parţial ori total înlocuite de grasime vegetala şi/sau proteina.


  Articolul 5

  (1) Prezentul articol conţine specificaţiile pentru fitosteroli şi fitostanoli utilizaţi ca adaos la alimente şi ingrediente alimentare, astfel:
  (2) Definiţie: fitosterolii şi fitostanolii sunt steroli şi stanoli ce sunt extrasi din plante şi se pot prezenta sub forma de steroli şi stanoli liberi sau esterificati cu acizi grasi alimentari.
  (3) Compozitia (cu GC-FID sau metoda echivalenta):
  < 80% f2â-sitosterol;
  < 15% â-sitostanol;
  < 40% campesterol;
  < 5% campestanol;
  < 30% stigmasterol;
  < 3% brassicasterol;
  < 3% alţi steroli/stanoli.
  (4) Contaminare/Puritate (GC-FID sau metoda echivalenta): fitosterolii şi fitostanolii extrasi din alte surse decât uleiul vegetal adecvat pentru consumul uman trebuie să fie fără contaminanti, calitate asigurata printr-o puritate de peste 99% a ingredientului fitosteroli/fitostanoli.


  Anexa 5
  -------
  (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 103/550/314/2004)
  ----------------------------------------------
  NORMA privind autorizarea punerii pe piaţa a porumbului dulce din linia de porumb modificat genetic Bt11, ca aliment nou sau ingredient alimentar nou

  Articolul 1

  Porumbul dulce din linia de porumb modificat genetic Bt11 (numit în continuare produsul), denumit şi descris la art. 5, poate fi pus pe piaţa ca aliment nou sau ingredient alimentar nou.


  Articolul 2

  Produsul va fi etichetat ca "porumb dulce modificat genetic", în concordanta cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 3

  Produsul şi informaţiile incluse în anexa vor fi înscrise în registrul comunitar pentru alimente şi furaje modificate genetic.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei norme sunt adresate Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Olanda, reprezentând Syngenta Seeds AG, Elvetia. Va fi valida pe o perioadă de 10 ani.


  Articolul 5

  Informaţiile ce vor fi înscrise în registrul comunitar pentru alimente şi furaje modificate genetic, menţionat la art. 3, sunt următoarele:
  a) titularul autorizaţiei:
  Numele: Syngenta Seeds BV
  Adresa: Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
  În numele: Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland
  b) denumirea şi descrierea produsului: porumb dulce, proaspăt sau conservat, care provine din incrucisarea unei linii de porumb cu linia de porumb modificat genetic Bt11, care conţine:
  - o copie a genei de sinteza a proteinei cry1A (b), provenită din tulpina Bacillus thuringiensis kurstaki HD1 care se afla sub controlul unui initiator 35S rezultat de la Virusul Mozaicului Conopidei, un intron IVS 6 din gena de alcool dehidrogenazei porumbului şi succesiunea terminator de la gena nopalinsintaza de la Agrobacterium tumefaciens; şi
  - o copie a genei de sinteza pat derivata de la Streptomyces viridochromogenes sub controlul unui initiator 35S rezultat de la Virusul Mozaicului Conopidei, un intron IVS 6 din gena de alcool dehidrogenazei porumbului şi succesiunea terminator de la gena nopalinsintaza de la Agrobacterium tumefaciens;
  c) etichetare: "Porumb dulce modificat genetic";
  d) metoda de detectare:
  - metoda cantitativă real-time PCR (reactie de polimerizare în lant în timp real), pentru porumbul dulce modificat genetic Bt11, publicată în European Food Research and Technology, vol. 216, 2003, pag. 347-357;
  - validată de Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre) al Comisiei Europene, în colaborare cu Reţeaua Europeană a Laboratoarelor OMG (European Network of GMO Laboratories), publicată la http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf;
  - material de referinţa: IRMM - 412R, produs de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene;
  e) număr de identificare unic: SYN-BT Ø11-1;
  f) informaţii cerute în anexa II la Protocolul Cartagena:
  Centrul de schimb pentru prevenirea riscurilor biotehnologice (Biosafety Clearing House, înregistrat ID 1240)
  (vezi: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240);
  g) condiţii sau restrictii privind punerea pe piaţa a produsului: nu se aplică;
  h) cerinţe de supraveghere postmarket (după punerea pe piaţa): nu se aplică.
  -------