HOTĂRÂRE nr. 797 din 14 iulie 2005
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Nivelurile pentru anul 2006, prevăzute în anexa, sunt exprimate în unitatea monetara a României, astfel cum este definită la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adopta hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2006 în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 2

  Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 797.


  Anexa
  TABLOUL
  CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI
  TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE CARE
  SE INDEXEAZĂ ANUAL PRIN HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
  I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite şi taxe locale
  VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE
  ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMA ÎN LEI ŞI CARE SE
  INDEXEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295
  ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ
  POTRIVIT ART. 297 ALIN. (7)
  CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLĂDIRI
  VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 251 alin. (3)
  NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2005 NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006
  Tipul clădirii Valoarea impozabilă - lei/mp- Valoarea impozabilă - lei/mp-
  Cu insta- latii de apa, ca- nalizare, electrice încălzire [condiţii cumulati- ve] rol/ron Fără instala- tii de apa, ca- nalizare, electri- citate sau încălzire rol/ron Cu insta- latii de apa, ca- nalizare, electrice încălzire [condiţii cumulati- ve] Fără instala- tii de apa, ca- nalizare, electri- citate sau încălzire
  0 1 2 3 4
  1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale asemanat. 6.313.000 /631,30 3.745.000 /374,50 669 397
  2. Clădiri cu pereţi din lemn, carami- da nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemănătoare 1.712.000 /171,20 1.070.000 /107,00 182 114
  3. Construcţii anexe corpului princi- pal al unei clădiri, având pereţii din beton, caramida arsa, piatra sau alte materiale asemănătoare 1.070.000 /107,00 963.000 /96,30 114 102
  4. Construcţii anexe corpului princi- pal al unei clădiri, având pereţii din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemănătoare 642.000 /64,20 428.000 /42,80 68 45
  *Font 7*

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │
  │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - │
  │ TERENURI CU CONSTRUCŢII │
  │ Art. 258 alin. (2) │
  ├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE │
  │ Zona │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ în │ -lei/ha*)- │ -lei/ha*)- │
  │ ca- ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
  │ drul │ Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi │Nivelurile impozitului, pe ranguri│
  │ lo- │ rol/ron │ de localităţi │
  │ ca- ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
  │ li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │
  │ tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
  │ A │69.850.000/│58.000.000/│50.950.000/│43.850.000/│6.000.000/ │4.800.000/│7.404│6.148│5.401│4.681│ 636│ 509│
  │ │ 6.985 │ 5.800 │ 5.095 │ 4.385 │ 600 │ 480 │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
  │ B │58.000.000/│43.850.000/│35.550.000/│30.000.000/│4.800.000/ │3.600.000/│6.148│4.648│3.768│3.180│ 509│ 382│
  │ │ 5.800 │ 4.385 │ 3.555 │ 3.000 │ 480 │ 360 │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
  │ C │43.850.000/│30.000.000/│22.500.000/│14.250.000/│3.600.000/ │2.400.000/│4.648│3.180│2.385│1.511│ 382│ 254│
  │ │ 4.385 │ 3.000 │ 2.250 │ 1.425 │ 360 │ 240 │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
  │ D │30.000.000/│14.250.000/│11.900.000/│ 8.300.000/│ 2.350.000/│1.200.000/│3.180│1.511│1.261│ 880│ 249│ 127│
  │ │ 3.000 │ 1.425 │ 1.190 │ 830 │ 235 │ 120 │ │ │ │ │ │ │
  └───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘


  *Font 9*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - │
  │ ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA │
  │ DE TERENURI CU CONSTRUCŢII │
  │ Art. 258 alin. (4) │
  ├───────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
  │ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE │
  │ crt.│ │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ │ │ -lei/ha*)- │ │
  │ │ │ │ -lei/ha*)│
  │ │Categoria ├─────────┬────────┬────────┬────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
  │ │de folosinţă │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│
  │ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 1 │Teren arabil │ 190.000/│140.000/│120.000/│100.000/│ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │
  │ │ │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 2 │Pasune │ 140.000/│120.000/│100.000/│ 80.000/│ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │
  │ │ │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 3 │Faneata │ 140.000/│120.000/│100.000/│ 80.000/│ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │
  │ │ │ 14 │ 12 │ 10 │ 8 │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 4 │Vie │ 310.000/│240.000/│190.000/│120.000/│ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │
  │ │ │ 31 │ 24 │ 19 │ 12 │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 5 │Livada │ 360.000/│310.000/│240.000/│190.000/│ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │
  │ │ │ 36 │ 31 │ 24 │ 19 │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 6 │Padure sau alt │ 190.000/│140.000/│120.000/│100.000/│ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │
  │ │teren cu vegetaţie │ 19 │ 14 │ 12 │ 10 │ │ │ │ │
  │ │forestieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 7 │Teren cu ape │ 100.000/│ 80.000/│ 60.000/│ x │ 11 │ 9 │ 6 │ x │
  │ │ │ 10 │ 8 │ 6 │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 8 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
  ├───────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ 9 │Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
  └───────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  ----------
      *) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan, la actualizarea pentru
     anul 2006 a nivelurilor acestuia, pentru a nu majoră sau diminua, după caz, nivelurile
     respective ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala în urma conversiei generata de
     aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la
     raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca
     1 mp = 0,0001 ha.


  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN │
  │ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Terenul │ INDEXATE PENTRU │ INDEXATE PENTRU │
  │ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │
  │ │ rol/ron │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Indiferent de rangul localităţii,│ 11.000/1,10 │ 1 │
  │ categoria de folofinta şi zona │ │ │
  │ unde este situat │ │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │
  │ Art. 263 alin. (2) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Mijloc de transport │ INDEXATE PENTRU │ INDEXATE PENTRU │
  │ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │
  │ │ rol/ron │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ valoarea taxei │ valoarea taxei │
  │ │ - lei/500cmc sau │ - lei/500cmc sau │
  │ │ fracţiune - │ fracţiune - │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Autoturisme cu capacitatea │ 70.000/ │ 7 │
  │ cilindrică de până la 2.000 cmc, │ 7,00 │ │
  │ inclusiv │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Autoturisme cu capacitatea │ 86.000/ │ │
  │ cilindrică de peste 2.000 cmc │ 8,60 │ 9 │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Autobuze, autocare, microbuze │ 140.000/ │ 15 │
  │ │ 14,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Alte vehicule cu tracţiune │ │ │
  │ mecanică cu masa totală maxima │ 150.000/ │ 16 │
  │ autorizata de până la 12 t inclusiv│ 15,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Tractoare înmatriculate │ 93.000/ │ 10 │
  │ │ 9,30 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Motociclete, motorete şi │ 35.000/ │ │
  │ scutere │ 3,50 │ 4 │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ Art. 263 alin. (4) Autovehicule de transport marfa cu masa totală │
  │ şi 292 alin. (3) autorizata de peste 12 tone │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Numărul axelor şi masa totală │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU │
  │ maxima autorizata │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │
  │ ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ Taxa -(lei) │ Taxa -(lei) │
  │ │ rol/ron │ │
  │ ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ │
  │ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule │
  │ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt │
  │ │sie pneu- │suspensie│şi pneuma-│sistem de│
  │ │matica sau│ │tica sau │suspensie│
  │ │un echiva-│ │un echiva-│ │
  │ │lent │ │lent │ │
  │ │recunoscut│ │recunoscut│ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ 1.184.000│1.302.000│ │ │
  │ de 13 t │ /118,40 │ /130,20│ 100 │ 110 │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ │ │
  │ de 14 t │ /130,20 │ /142,00│ 110 │ 167 │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.656.000│ │ │
  │ de 15 t │ /142,00 │ /165,60│ 167 │ 235 │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 4. Masa peste 15 t │ 1.656.000│3.314.000│ │ │
  │ │ /165,60 │ /331,40│ 235 │ 533 │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ 110 │ 120 │
  │ de 17 t │ /130,20 │ /142,00 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 216 │
  │ de 19 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.894.000│ 216 │ 280 │
  │ de 21 t │ /153,90 │ /189,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.959.000│ 280 │ 432 │
  │ de 23 t │ /189,40 │ /295,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 2.959.000│4.497.000│ 432 │ 671 │
  │ de 25 t │ /295,90 │ /449,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 6. Masa peste 25 t │ 2.959.000│4.497.000│ 432 │ 671 │
  │ │ /295,90 │ /449,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ III. Vehicule cu patru axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.012.000│ 280 │ 284 │
  │ de 25 t │ /189,40 │ /201,20 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ 2.012.000│2.959.000│ 284 │ 443 │
  │ de 27 t │ /201,20 │ /295,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult│ 2.959.000│4.734.000│ 443 │ 704 │
  │ de 29 t │ /295,90 │ /473,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ 4.734.000│7.101.000│ 704 │ 1.044 │
  │ de 31 t │ /473,40 │ /710,10 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 5. Masa peste 31 t │ 4.734.000│7.101.000│ 704 │ 1.044 │
  │ │ /473,40 │ /710,10 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │ Combinati de autovehicule (autovehicule │
  │ articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa │
  │ Art. 263 alin. (5) cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone │
  │ şi 292 alin. (3) │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Numărul axelor şi masa totală │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU │
  │ maxima autorizata │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │
  │ ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ Taxa -(lei) │ Taxa -(lei) │
  │ │ rol/ron │ │
  │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
  │ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe │
  │ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare │
  │ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt │
  │ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de│
  │ │sau un │suspensie│sau un │suspensie│
  │ │echivalent│ │echivalent│ │
  │ │recunoscut│ │recunoscut│ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ I. Vehicule cu 2+1 axe │ X │ X │ X │ X │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ 1.076.000│1.302.000│ 100 │ 110 │
  │ de 14 t │ /107,60 │ /130,20 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ 1.302.000│1.420.000│ 110 │ 120 │
  │ de 16 t │ /130,20 │ /142,00 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 130 │
  │ de 18 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.656.000│ 130 │ 140 │
  │ de 20 t │ /153,90 │ /165,60 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult│ 1.656.000│1.775.000│ 140 │ 150 │
  │ de 22 t │ /165,60 │ /177,50 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult│ 1.775.000│1.894.000│ 150 │ 189 │
  │ de 23 t │ /177,50 │ /189,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.367.000│ 189 │ 340 │
  │ de 25 t │ /189,40 │ /236,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 8. Masa peste 25 t │ 2.367.000│4.023.000│ 340 │ 597 │
  │ │ /236,70 │ /402,30 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ 1.420.000│1.539.000│ 120 │ 136 │
  │ de 25 t │ /142,00 │ /153,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ 1.539.000│1.894.000│ 136 │ 224 │
  │ de 26 t │ /153,90 │ /189,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult│ 1.894.000│2.367.000│ 224 │ 329 │
  │ de 28 t │ /189,40 │ /236,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult│ 2.367.000│2.722.000│ 329 │ 397 │
  │ de 29 t │ /236,70 │ /272,20 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ 2.722.000│4.379.000│ 397 │ 651 │
  │ de 31 t │ /272,20 │ /437,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult│ 4.379.000│6.154.000│ 651 │ 904 │
  │ de 33 t │ /437,90 │ /615,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult│ 6.154.000│9.349.000│ 904 │ 1373 │
  │ de 36 t │ /615,40 │ /934,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 8. Masa peste 36 t │ 6.154.000│9.349.000│ 904 │ 1373 │
  │ │ /615,40 │ /934,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 4.970.000│6.745.000│ 719 │ 1001 │
  │ de 38 t │ /497,00 │ /674,50 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 38 t │ 6.745.000│9.467.000│ 1001 │ 1361 │
  │ │ /674,50 │ /946,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 4.142.000│5.917.000│ 636 │ 883 │
  │ de 38 t │ /414,20 │ /591,70 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ 5.917.000│8.284.000│ 883 │ 1221 │
  │ de 40 t │ /591,70 │ /828,40 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 40 t │ 8.284.000│9.349.000│ 1221 │ 1806 │
  │ │ /828,40 │ /934,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ 3.314.000│3.669.000│ 362 │ 437 │
  │ de 38 t │ 331,40 │ /366,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ 3.669.000│4.379.000│ 437 │ 653 │
  │ de 40 t │ /366,90 │ /437,90 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
  │ 3. Masa peste 40 t │ 4.379.000│8.876.000│ 653 │ 1040 │
  │ │ /437,90 │ /887,60 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
  │ Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Masa totală maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU │
  │ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │
  │ ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │Taxa -(lei) rol/ron │ Taxa -(lei) │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) Până la 1 tona inclusiv │ 70.000/ │ 7 │
  │ │ 7,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 230.000/ │ 24 │
  │ de 3 t │ 23,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 346.000/ │ 37 │
  │ de 5 t │ 34,60 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ d) Peste 5 tone │ 438.000/ │ 46 │
  │ │ 43,80 │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ Art. 263 alin.(7) Mijloace de transport pe apa │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ 1. Luntre, barci fără motor, │ 119.000/ │ │
  │ scutere de apa, folosite pentru uz│ 11,90 │ 13 │
  │ şi agrement personal │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2. Barci fără motor, folosite în │ 356.000/ │ 38 │
  │ alte scopuri │ 35,60 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 3. Barci cu motor │ 711.000/ │ │
  │ │ 71,10 │ 75 │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 5.917.000/ │ 627 │
  │ │ 591,70 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 5. Şalupe │ 3.550.000/ │ 376 │
  │ │ 355,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 6. Iahturi │ 17.752.000/ │ 1.882 │
  │ │ 1775,20 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 7. Remorchere şi impingatoare: │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) Până la 500 CP inclusiv │ 3.550.000/ │ 376 │
  │ │ 355,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 5.917.000/ │ 627 │
  │ 2.000 CP │ 591,70 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 9.468.000/ │ 1004 │
  │ 4.000 CP │ 946,80 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ d) Peste 4.000 CP │ 14.201.000 │ 1505 │
  │ │ 1420,10 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 8. Vapoare - pentru fiecare │ 1.184.000/ │ 126 │
  │ 1.000 tdw sau fracţiune din │ 118,40 │ │
  │ aceasta │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 9. Ceamuri, slepuri şi barje │ x │ x │
  │ fluviale: │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) Cu capacitatea de încărcare │ 1.184.000/ │ 126 │
  │ până la 1.500 tone inclusiv │ 118,40 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) Cu capacitatea de încărcare │ 1.776.000/ │ 188 │
  │ peste 1.500 tone, dar nu peste │ 177,60 │ │
  │ 3.000 tone │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ c) Cu capacitatea de încărcare │ 2.959.000/ │ 314 │
  │ peste 3.000 tone │ 295,90 │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, │
  │ AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ Taxa pentru │ │ │
  │ Art. 267 alin. (1) eliberarea │ │ │
  │ certificatului,│ │ NIVELURILE │
  │ de urbanism, │ NIVELURILE │ INDEXATE │
  │ în mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ PENTRU ANUL │
  │────────────────────────────────────┤ ANUL 2005 │ 2006 │
  │ Suprafaţa pentru care se obţine ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ certificatul de urbanism │ Taxa -(lei) rol/ron│ Taxa -(lei) │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) Până la 150 mp inclusiv │ 27.000 - 38.000 │ 3 - 4 │
  │ │ 2,70 - 3,80 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) Între 151 şi 250 mp inclusiv │ 40.000 - 50.000 │ 4 - 5 │
  │ │ 4,00 - 5,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ c) Între 251 şi 500 mp inclusiv │ 51.000 - 64.000 │ 5 - 7 │
  │ │ 5,10 - 6,40 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ d) Între 501 şi 750 mp inclusiv │ 65.000 - 77.000 │ 7 - 8 │
  │ │ 6,50 - 7,70 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 78.000 - 91.000 │ 8 - 10 │
  │ │ 7,80 - 9,10 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ f) Peste 1.000 mp │ 91.000+139 lei/mp │ 10+1 lei/mp │
  │ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp │
  │ │ care depăşeşte │ care depăşeşte │
  │ │ 1.000 mp │ 1.000 mp │
  │ │ 9,10+0,01 lei/mp │ │
  │ │ pentru fiecare mp │ │
  │ │ care depăşeşte │ │
  │ │ 1.000 mp │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (4) │ între 0 şi 54.000 │ între 0 şi 6 │
  │ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
  │ de foraje sau excavari │ fiecare mp afectat │ fiecare mp afectat │
  │ │ între 0 şi 5,40 │ │
  │ │ inclusiv, pentru │ │
  │ │ fiecare mp afectat │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (7) │ între 0 şi 54.000 │ între 0 şi 6 │
  │ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
  │ de construire pentru chioscuri, │ fiecare mp │ fiecare mp │
  │ tonete, cabine, spaţii de │de suprafaţa ocupată│de suprafaţa ocupată│
  │ expunere, situate pe căile şi în │ de construcţie │ de construcţie │
  │ spaţiile publice, precum şi │ între 0 şi 5,40 │ │
  │ pentru amplasarea corpurilor şi a │ inclusiv, pentru │ │
  │ panourilor de afisaj, a firmelor │ fiecare mp │ │
  │ şi reclamelor │de suprafaţa ocupată│ │
  │ │ de construcţie │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (11) │ între 0 şi 80.000 │ între 0 şi 9 │
  │ Taxa pentru eliberarea unei │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
  │ autorizaţii privind lucrările │ fiecare racord │ fiecare racord │
  │ de racorduri şi bransamente la │între 0 şi 8,00 │ │
  │ reţele publice de apa, │ inclusiv, pentru │ │
  │ canalizare, gaze, termice, │ fiecare racord │ │
  │ energie electrica, telefonie şi │ │ │
  │ televiziune prin cablu │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (12) │ între 0 şi 107.000 │ între 0 şi 11 │
  │ Taxa pentru avizarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
  │ tului de urbanism de către comisia│ între 0 şi 10,70 │ │
  │ de urbanism şi amenajarea terito- │ inclusiv │ │
  │ riului, de către primari sau │ │ │
  │ de structurile de specialitate │ │ │
  │ din cadrul consiliului judeţean │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 267 alin. (13) │ între 0 şi 64.000 │ între 0 şi 7 │
  │ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
  │ tului de nomenclatura stradala │ între 0 şi 6,40 │ │
  │ şi adresa │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru │
  │ desfăşurarea unei activităţi economice: │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ 1. în mediul rural │ între 0 şi 107.000 │ între 0 şi 11 │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │ între 0 şi 10,70 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ 2. în mediul urban │ între 0 şi 535.000 │ între 0 şi 57 │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │ între 0 şi 53,50 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 268 alin. (2) │ între 0 şi 130.000 │ între 0 şi 14 │
  │ Taxa pentru eliberarea autoriza- │ inclusiv │ inclusiv │
  │ tiilor de funcţionare │ │ │
  │ │ între 0 şi 13,00 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 268 alin. (3) │ între 0 şi 214.000 │ între 0 şi 23 │
  │ Taxa pentru eliberarea de copii │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
  │ heliografice de pe planuri │ fiecare mp sau │ fiecare mp sau │
  │ cadastrale sau de pe alte asemenea│ fracţiune de mp │ fracţiune de mp │
  │ planuri, deţinute de consiliile │ │ │
  │ locale │ / │ │
  │ │ între 0 şi 21,40 │ │
  │ │ inclusiv, pentru │ │
  │ │ fiecare mp sau │ │
  │ │ fracţiune de mp │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 268 alin. (4) │ între 0 şi 535.000 │ între 0 şi 57 │
  │ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
  │ tului de producător │ │ │
  │ │ între 0 şi 53,50 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL VI - │
  │ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │ Art. 271 alin. (2) │NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE INDEXATE│
  │ Taxa pentru afisaj în scop de │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ reclama şi publicitate ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │- lei/mp sau │ - lei/mp sau │
  │ │ fracţiune de mp - │ fracţiune de mp - │
  │ │ rol/ron │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) în cazul unui afisaj situat în │ între 0 şi 214.000 │ între 0 şi 23 │
  │ locul în care persoana derulează │ inclusiv │ inclusiv │
  │ o activitate economică │ │ │
  │ │ între 0 şi 21,40 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) în cazul oricărui alt panou, │ între 0 şi 161.000 │ între 0 şi 17 │
  │ afisaj sau structura de afisaj │ inclusiv │ inclusiv │
  │ pentru reclama şi publicitate │ │ │
  │ │ între 0 şi 16,10 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │Art. 275 alin. (2) │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ │ INDEXATE │ INDEXATE │
  │ Manifestarea artistică sau │ PENTRU ANUL │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ activitatea distractiva: │ 2005 │ │
  │ ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ - lei/mp - │ - lei/mp - │
  │ │ ROL/RON │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ a) în cazul videotecilor │ între 0 şi 1.200 │ între 0 şi 1 │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │ între 0 şi 0,12 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ b) în cazul discotecilor │ între 0 şi 2.400 │ între 0 şi 2 │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │ între 0 şi 0,24 │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │Art. 283 alin. (1) │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Taxa zilnica pentru utilizarea │ INDEXATE │ INDEXATE │
  │ temporară a locurilor publice │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ şi pentru vizitarea muzeelor, a │ │ │
  │ caselor memoriale, sau a │ ROL/RON │ │
  │ monumentelor istorice de ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ arhitectura şi arheologie │între 0 lei/zi │între 0 lei/zi │
  │ │şi 119.000 lei/zi │ şi 13 lei/zi │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │între 0 lei/zi │ │
  │ │şi 11,90 lei/zi │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 283 alin. (2) │între 0 lei/zi │între 0 lei/zi │
  │ Taxa zilnica pentru deţinerea sau │şi 119.000 lei/zi │ şi 13 lei/zi │
  │ utilizarea echipamentelor destinate│ inclusiv │ inclusiv │
  │ în scopul obţinerii de venit │ │ │
  │ │între 0 lei/zi │ │
  │ │şi 11,90 lei/zi │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 283 alin. (3) │între 0 lei/an │între 0 lei/an │
  │ Taxa anuală pentru vehicule lente │şi 321.000 lei/an │ şi 34 lei/an │
  │ │ inclusiv │ inclusiv │
  │ │între 0 lei/zi │ │
  │ │şi 3,21 lei/zi │ │
  │ │ inclusiv │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │Art. 294 alin. (3) │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Contravenţia prevăzută la alin. (2)│ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE │
  │ lit. a) se sancţionează cu amendă │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ de la .....*1) lei la .....*2) lei,│ rol/ron │ │
  │ iar cea de la lit. b) cu amendă │ │ │
  │ de la ....*3)lei la .......*4) lei ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ 535.000*1) │ 60*1) │
  │ │ 53,50 │ │
  │ │ 1.070.000*2) │ 110*2) │
  │ │ 107,00 │ │
  │ │ 1.070.000*3) │ 110*3) │
  │ │ 107,00 │ │
  │ │ 3.200.000*4) │ 340*4) │
  │ │ 320,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 294 alin. (4) │ 2.140.000*1) │ 230*1) │
  │ Încălcarea normelor tehnice privind│ 214,00 │ 1.130*2) │
  │ tipărirea, înregistrarea, vânzarea,│ 10.700.000*2) │ │
  │ evidenta şi gestionarea, după caz, │ 1070,00 │ │
  │ a abonamentelor şi a biletelor de │ │ │
  │ intrare la spectacole constituie │ │ │
  │ contravenţie şi se sancţionează cu │ │ │
  │ amenda de la .....*1) lei la ..... │ │ │
  │ ....*2) lei │ │ │
  ├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
  │ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │
  ├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
  │Art. 294 alin. (6) │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
  │ Contravenţia prevăzută la alin. (2)│ ACTUALIZATE │ ACTUALIZATE │
  │ lit. a) se sancţionează cu amendă │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │
  │ de la .....*1) lei la .....*2) lei,│ rol/ron │ │
  │ iar cea de la lit. b) cu amendă │ │ │
  │ de la ....*3)lei la .......*4) lei ├────────────────────┼────────────────────┤
  │ │ 2.140.000*1) │ 230*1) │
  │ │ 214,00 │ │
  │ │ 4.280.000*2) │ 450*2) │
  │ │ 428,00 │ │
  │ │ 4.280.000*3) │ 450*3) │
  │ │ 428,00 │ │
  │ │12.800.000*4) │ 1.360*4) │
  │ │ 1280,00 │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │ Art. 294 alin. (6) │ 8.560.000*1) │ 910*1) │
  │ Încălcarea normelor tehnice privind│ 856,00 │ 4.540*2) │
  │ tipărirea, înregistrarea, vânzarea,│ 42.800.000*2) │ │
  │ evidenta şi gestionarea, după caz, │ 4280,00 │ │
  │ a abonamentelor şi a biletelor de │ │ │
  │ intrare la spectacole constituie │ │ │
  │ contravenţie şi se sancţionează cu │ │ │
  │ amenda de la .....*1) lei la ..... │ │ │
  │ ....*2) lei │ │ │
  └────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

  ---------
      NOTĂ: Prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
     pentru anul 2006, adoptate de către autorităţile administraţiei publice
     locale în termenul prevăzut la art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
     fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de
     competenţa data acestor autorităţi, potrivit prevederile art. 287 din
     aceeaşi lege, de a putea modifica impozitele şi taxele locale peste
     nivelurile prevăzute în acest tablou, pentru uşurarea calculelor, se
     recomanda ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în suma
     fixa să fie rotunjite la leu prin adaos.


      II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
              cu modificările şi completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                 NIVELURILE NIVELURILE
                                                 AJUSTATE AJUSTATE
                                                 PENTRU PENTRU ANUL
         Extras din norma juridică ANUL 2005 2006
                                                   -lei- -lei-
                                                  rol/ron
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile
          în bani, introduse la instanţele
          judecătoreşti, se taxeaza astfel: X X
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) până la valoarea - plafon valoric
      de 366.000 lei pentru anul 2005 19.000 2
   a) până la valoarea - plafon valoric 1,90
      de 38,80 lei pentru anul 2006
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) între 366.001 lei - plafon valoric 19.000 lei + 10% 2 lei + 10%
      şi 3.660.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
   b) între 38,81 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
      şi 388 lei pentru anul 2006 366.000 lei/ 39 lei
                                               1,90 lei + 10%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                                36,60 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) între 3.660.001 lei - plafon valoric 348.000 lei + 8% 37 lei + 8%
      şi 36,594.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
   c) între 388,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
      şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 3.660.000 lei/ 388 lei
                                               34,80 lei + 8%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                                366,00 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) între 36.594.001 lei - plafon valoric 2.982.000 lei + 6% 316 lei + 6%
      şi 182.970.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
   d) între 3879,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
      şi 19.394,80 lei pentru anul 2006 36.594.000 lei/ 3.879 lei
                                               298,20 lei + 6%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                                3659,40 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   e) între 182.970.001 lei - plafon valoric 11.765.000 lei + 4% 1247 lei + 4%
      şi 365.940.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
   e) între 19.394,81 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
      şi 38789,60 lei pentru anul 2006 182.970.000 lei/ 19.395 lei
                                               1176,50 lei + 4%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                               18297,00 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   f) între 365.940.001 lei - plafon valoric 19.084.000 lei + 2% 2023 lei + 2%
      şi 1.829.700.000 lei pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
   f) între 38789,61 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
      şi 193.948,20 lei pentru anul 2006 365.940.000 lei/ 38.790 lei
                                               1908,40 lei + 2%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                               36594,00 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  g) peste 1.829.700.001 lei - plafon valoric 48.359.000 lei + 1% 5.126 lei + 1%
                              pentru anul 2005 pentru ce pentru ce
  g) peste 193.948,20 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
                              pentru anul 2006 1.829.700.000 lei/ 193.948 lei
                                                4835,90 lei + 1%
                                                pentru ce
                                                 depăşeşte
                                               182970,00 lei/
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (2) ...................Taxa aferentă
   acestei contestaţii nu poate depăşi suma
   de ..............*1), indiferent de 1.830.000*1)
   valoarea contestată 183,00*1) 194*1)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Art. 3. Acţiunile şi cererile neevaluabile
           în bani se taxeaza astfel: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru constatarea existenţei
  sau neexistentei unui drept, făcute în
  cadrul art. 111 din Codul de procedură 183.000/
  civilă 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a^1) cereri în anularea sau declararea 110.000/
        nulităţii unui act juridic 11,00 12
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) cereri care privesc dreptul de folosinţă
  a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate
  de plată anumitor sume de bani, precum şi
  cereri de ordonanţa preşedinţială al căror 91.000/
  obiect nu este evaluabil în bani 9,10 10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) cereri pentru stabilirea calităţii de
  moştenitor, a masei succesorale, cereri
  de raport, cereri de reducţiune a 183.000/
  liberalităţilor şi cereri de partaj 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) cereri de recuzare în materie civilă 37.000/ 4
                                                        3,70
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   e) cereri de suspendare a executării
  silite, inclusiv a executării vremelnice,
  precum şi cereri în legătură cu măsurile 91.000/
  asiguratorii 9,10 10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   f) cereri de perimare şi cereri pentru 91.000/
  eliberarea ordonanţei de adjudecare 9,10 10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   g) contestaţii în anulare 91.000/ 10
                                                        9,10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   h) cereri de revizuire 91.000 10
                                                        9,10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   i) acţiuni de granituire, în cazul în
  care nu cuprind şi revendicarea unei 183.000/
  porţiuni de teren 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   j) acţiuni posesorii şi cereri care au 183.000/
  ca obiect servituţi 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   k) cereri de strămutare în materie civilă 37.000/ 4
                                                        3,70
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   l) cereri pentru investirea cu formula
  executorie a hotărârilor judecătoreşti
  pronunţate în ţara sau în alte tari şi
  a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri
  prevăzute de lege, care nu sunt 37.000/
  executorii potrivit legii 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   m) cereri introduse de cei vătămaţi în
  drepturile lor printr-un act
  administrativ sau prin refuzul
  nejustificat al unei autorităţi
  administrative de a le rezolva cererea
  referitoare la un drept recunoscut
  de lege: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - cererea pentru anularea actului sau,
  după caz, recunoaşterea dreptului pretins,
  precum şi pentru eliberarea unui
  certificat, unei adeverinte sau oricărui 37.000/
  alt înscris 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - cererea cu caracter patrimonial, prin
  care se solicita şi repararea pagubelor
  suferite - 10% din valoarea pretinsa, 366.000/
  dar nu mai mult de 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   n) cereri pentru refacerea înscrisurilor
  şi a hotărârilor dispărute, precum şi 37.000/
  cereri de repunere în termen 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   o) cereri pentru încuviinţarea 91.000/
  executării silite 9,10 10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   o^1) cereri pentru emiterea somaţiei 366.000/
  de plată 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   p) cereri privind instituirea de măsuri 3.660.000/
  asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 366,00 388
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   r) cereri de asistenţa judiciară, formulate
  de autorităţile străine, dacă prin
  convenţii internaţionale sau pe bază de
  reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa
  judiciară internationala se
  efectuează gratuit: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - înmânarea de acte judiciare sau 366.000/
  extrajudiciare 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - efectuarea de comisii rogatorii 732.000/ 78
                                                       73,20
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   s) cereri de înfiinţare a popririi 91.000/ 10
                                                        9,10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   t) cereri pentru eliberarea de către
  instanţele judecătoreşti de copii de
  pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea 19.000/
  ca sunt definitive sau irevocabile 1,90 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   t) cereri pentru legalizarea de copii de
  pe înscrisurile aflate la dosar, pentru 8.000/pagina
  fiecare exemplar de copie în parte 0,80/pagina 1/pagina
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   t^1) cereri pentru eliberarea oricăror
  alte certificate prin care se atesta fapte
  sau situaţii rezultate din evidentele
  instanţelor de judecată sau cu privire 8.000/
  la dosarele aflate în arhiva acestora 0,80 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   u) notificările şi somatiile comunicate
  prin executorii judecătoreşti, de 37.000/
  fiecare comunicare 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   v) cereri adresate Ministerului Justiţiei
  pentru supralegalizarea înscrisurilor sau
  copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 8.000/
  utilizate în străinătate 0,80 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   x) cereri adresate Ministerului Justiţiei
  pentru autorizarea traducatorilor 183.000/
  şi interpreţilor 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 4. Cereri pentru acordarea
         personalităţii juridice, pentru
         autorizarea funcţionarii x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru înregistrarea partidelor 366.000/
  politice 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) cereri pentru acordarea personalităţii
  juridice asociaţiilor fără scop lucrativ,
  fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de
  persoane juridice fără scop lucrativ,
  precum şi pentru modificarea actelor 183.000/
  constitutive ale acestora 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 5. Cererile formulate în domeniul
          drepturilor de autor şi de
          inventator se taxeaza după
          cum urmează: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru recunoaşterea dreptului
  de autor şi a celor conexe, pentru
  constatarea încălcării acestora şi
  repararea prejudiciilor, inclusiv plata
  drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite
  pentru opere de arta, precum şi pentru
  luarea de măsuri în scopul prevenirii
  producerii unor pagube iminente sau pentru 366.000/
  asigurarea repararii acestora 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) cereri pentru recunoaşterea calităţii
  de inventator, de titular de brevet, a
  drepturilor născute din brevetul de
  invenţie, din contractele de cesiune şi
  licenta, inclusiv drepturile patrimoniale 366.000/
  ale inventatorului 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 6. În materie comercială, se
          taxeaza următoarele cereri: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru înregistrarea sau
  autorizarea societăţilor comerciale,
  precum şi pentru modificarea actelor
  constitutive ale acestora, cereri pentru
  excluderea unui asociat, precum şi cereri
  de dizolvare şi lichidare a unei 366.000/
  societăţi comerciale 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) cereri pentru lichidarea poziţiei 366.000/
  dominante a unui agent economic 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) acţiuni, cereri şi contestaţii
  introduse în temeiul Legii nr. 64/1995
  privind procedura reorganizării judiciare
  şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 366.000/
  privind procedura falimentului băncilor 36,00 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) cereri pentru contestarea devizului
  lucrărilor reglementate de art. 67
  alin. 3 din Legea nr. 26/1996 183.000/
  (Codul silvic) 18,30 19
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru
          unele acţiuni şi cereri referitoare
          la raporturile de familie sunt
          următoarele x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) pentru cererea de divorţ intemeiata 366.000/
  pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe
  art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum
  şi în cazul în care reclamantul nu
  realizează venituri sau acestea sunt 73.000/
  inferioare salariului minim brut pe ţara 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) pentru cererile de stabilire a
  locuinţei minorilor, formulate potrivit
  art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru
  cererea de încredinţare a copiilor minori,
  introdusă separat de acţiunea de divorţ,
  pentru cererile de reincredintare a
  copiilor minori ulterior divorţului,
  pentru acţiunea introdusă de un părinte
  care a recunoscut unul sau mai mulţi
  copii, în scopul purtării numelui sau,
  precum şi pentru cererile de încredinţare
  a copiilor minori din afară căsătoriei,
  formulate potrivit art. 65 din 55.000/
  Codul familiei 5,50 6
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit
          Legii notarilor publici şi a activităţii
          notariale nr. 36/1995 se taxeaza după
          cum urmează: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru soluţionarea
  conflictelor de competenţa dintre 73.000/
  birourile notarilor publici 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) plângeri împotriva încheierii de
  respingere a cererii de îndeplinire a 73.000/
  unui act notarial 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) cereri pentru supralegalizarea
  semnăturii şi a sigiliului notarului 37.00/
  public de către Ministerul Justiţiei 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 8^1. (2) După plata taxelor succesorale,
            eliberarea de noi copii de pe
            hotărârile judecătoreşti prevăzute 19.000*1)
            la alin. (1) se taxeaza cu ....*1) 1,90*1) 2*1)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 8^2. Cererile formulate potrivit
            Legii nr. 188/2000 privind
            executorii judecătoreşti, cu
            modificările şi completările
            ulterioare, se taxeaza după
            cum urmează: x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) cereri pentru soluţionarea
  conflictelor de competenţa între 73.000/
  birourile executorilor judecătoreşti 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) plângeri împotriva refuzului
  executorului judecătoresc de a îndeplini 73.000/
  un act sau de a efectua o executare silită 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) cereri pentru supralegalizarea
  semnăturii şi a ştampilei executorului 37.000/
  judecătoresc 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 9. (1) Transcrierea sau, după caz,
       intabularea în registrele de publicitate
       a instrainarilor de imobile, pe bază de
       acte sub semnatura privată, şi a
       ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în
       funcţie de valoarea declarata de
       părţi în act, dar nu mai puţin decât
       valoarea terenurilor şi construcţiilor,
       avută în vedere la stabilirea
       impozitelor, astfel. x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) până la 3.660.000 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu
                              pentru anul 2005 mai puţin de mai puţin de
   a) până la 388,00 lei - plafon valoric 37.000 lei 4 lei
                              pentru anul 2006
                                                 4%, dar nu
                                                mai puţin de
                                                 3,70 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) de la 3.660.001 lei - plafon valoric 147.000 lei 16 lei
      la 18.297.000 lei pentru anul 2005 + 3% pentru + 3% pentru
   b) de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 1.939,50 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                3.660.000 lei 388 lei
                                                147.000 lei
                                                + 3% pentru
                                                suma ce
                                                depăşeşte
                                                366,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) de la 18.297.001 lei - plafon valoric 586.000 lei 62 lei
      la 36.594.000 lei pentru anul 2005 + 2% pentru + 2% pentru
   c) de la 1.939,51 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 3.879,00 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                18.297.000 lei/ 1.940 lei
                                                58,60 lei
                                                + 2% pentru
                                                suma ce
                                                depăşeşte
                                                1829,70 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) de la 36.594.001 lei - plafon valoric 952.000 lei 100,90 lei
      la 54.570.000 lei pentru anul 2005 + 1,5% pentru + 1,5% pentru
   d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 5.784,40 lei pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                36.594.000 lei/ 3.879 lei
                                                95,20 lei
                                                + 1,5% pentru
                                                suma ce
                                                depăşeşte
                                                3659,40 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   e) peste 54.570.000 lei - plafon valoric 1.281.000 lei 136 lei
                              pentru anul 2005 + 1% pentru + 1% pentru
   e) peste 5.784,40 lei - plafon valoric suma ce suma ce
                              pentru anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                54.570.000 lei/ 5.784 lei
                                                128,10 lei
                                                + 1% pentru
                                                suma ce
                                                depăşeşte
                                                5457,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie
  (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni
  reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din 366.000/
  creanta garantat, dar nu mai mult de 36,60 39
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (5) Orice alte transcrieri, înscrieri
  sau notari în registrele de publicitate
  a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv 37.000/
  radierea drepturilor reale de garanţie 3,70 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de
  Decretul-lege nr. 115/1938 pentru
  unificarea dispoziţiilor privitoare la
  cărţile funciare şi de Legea cadastrului
  şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  altele decât cererile de efectuare a 73.000/
  operaţiunilor de publicitate 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   (7) Eliberarea certificatelor de sarcini
  în urma cercetării registrelor de
  transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după
  caz, a extraselor sau copiilor de carte 19.000/
  funciară 1,90 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Art. 11 (2) Se timbrează cu ..........*1)
               cererile pentru exercitarea
               apelului sau recursului
               împotriva următoarelor 37.000*1)
               hotărâri judecătoreşti: ..... 3,70*1) 4*1)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 12. Cererile în vederea declarării
         recursului în anulare în cauze civile,
         adresate Ministerului Justiţiei sau
         Parchetului de pe lângă Curtea 73.000/
         Suprema de Justiţie 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri
          neevaluabile în bani, cu excepţia
          celor scutite de plată taxei 73.000/
          judiciare de timbru potrivit legii 7,30 8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
  notarială, republicată

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,
              PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA
              TAXELOR DE TIMBRU
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                 NIVELURILE NIVELURILE
                                                  AJUSTATE AJUSTATE
          Extras din norma juridică PENTRU ANUL PENTRU ANUL
                                                    2005 2006
                                                    -lei- -lei-
                                                  rol/ron
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Autentificarea actelor între vii, X X
       translative ale dreptului de
       proprietate şi ale altor drepturi
       reale ce au ca obiect bunuri imobile,
       inclusiv actele ce au ca obiect
       constituirea ca aport la capitalul
       social al dreptului de proprietate sau
       al altui drept real asupra bunurilor
       imobile se taxeaza la valoarea
       stabilită potrivit art. 4 alin. (1),
       după cum urmează:*1)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) până la 136.960.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai
                                ptr. anul 2005 puţin de puţin de
   a) până la 14.517,80 lei - plafon valoric 257.000 lei 29 lei
                                ptr. anul 2006 3% dar nu mai
                                                 puţin de
                                                 27,50 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) de la 136.960.001 lei - plafon valoric 4.120.000 lei+2% 437ei+2%
     la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma
   b) de la 14.517,81 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte
     la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 136.960.000 lei/ 14.518 lei
                                                412,00 lei+2%
                                                pentru suma ce
                                                depăşeşte
                                                13696,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.870.000 lei+ 728 lei + 1,5%
      la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1,5% pentru pentru
   c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                274.990.000 lei/ 29149 lei
                                                687,00 lei+1,5%
                                                pentru suma ce
                                                depăşeşte
                                                27499,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) de la 548.910.001 lei - plafon valoric 10.978.000 lei+ 1.164 lei + 1%
      la 2.745.620.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru suma pentru suma
   d) de la 58.184,51 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte
      la 291.0354,70 lei ptr. anul 2006 548.910.000 lei/ 58.185 lei
                                                1097,80 lei+ 1%
                                                pentru suma ce
                                                depăşeşte
                                                54891,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   e) de la 2.745.620.001 lei - plafon valoric 32.945.000 lei+ 3.492 lei+0,75%
      la 5.492.310.000 lei ptr. anul 2005 0,75% pentru pentru
   e) de la 291.0354,71 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 582.184,00 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                               2.745.620.000 lei/ 291.036 lei
                                               3294,50 lei+0,75%
                                                pentru suma ce
                                                depăşeşte
                                                274562,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   f) peste 5.492.310.001 lei - plafon valoric 53.554.000 lei+ 5.677 lei +
                                ptr. anul 2005 0,5% pentru 0,5% pentru
   f) peste 582.184,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce
                                ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                              5.492.310.000lei/ 582.185 lei
                                              5355,40 lei +0,5%
                                                pentru suma ce
                                                depăşeşte
                                                549231,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Autentificarea testamentelor 83.000/ 9
                                                      8,30
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Autentificarea actelor de partaj 257.000 29
                                                     27,50
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4. Autentificarea actelor de lotizare 83.000/ 9
       (parcelare) 8,30
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5. Autentificarea actelor de garanţie, 111.000/
       inclusiv a contractelor de ipoteca 11,10 12
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6. Autentificarea contractelor de comodat 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea
       şi închiriere de bunuri bunurilor decla- bunurilor decla-
                                               rate de părţi sau, rate de părţi
                                               după caz, din sau, după caz,
                                               cuantumul chiriei din cuantumul
                                                declarate de chiriei declarate
                                               părţi, dar nu de părţi, dar
                                                mai puţin de nu mai puţin de
                                                137.000 lei/ 15 lei
                                               0,5% din valoarea
                                               bunurilor decla-
                                               rate de părţi sau,
                                               după caz, din
                                               cuantumul chiriei
                                                declarate de
                                               părţi, dar nu
                                                mai puţin de
                                                  13,70 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    7. Autentificarea procurilor 55.000/ 6
                                                     5,50
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8. Autentificarea oricăror alte acte al 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea
       căror obiect este evaluabil în bani, declarata de declarata de
       necuprinse la pct. 1-8 părţi, dar nu părţi, dar nu
                                                 mai puţin de mai puţin de
                                                 137.000 lei 15 lei
                                               0,5% din valoarea
                                                declarata de
                                                părţi, dar nu
                                                 mai puţin de
                                                  13,70 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    9. Autentificarea actelor constitutive ale 257.000/ 29
       societăţilor comerciale, precum şi a 27,50
       actelor de modificare a acestora
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. Autentificarea actelor constitutive ale 111.000/ 12
       societăţilor agricole, precum şi a 11,10
       actelor de modificare a acestora
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11. Autentificarea actelor de constituire 111.000/ 12
       şi a statutelor asociaţiilor fără scop 11,10
       patrimonial şi ale fundaţiilor,
       inclusiv a actelor de modificare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Autentificarea oricăror alte acte al 16.000/ 2
       căror obiect este neevaluabil în bani 1,60
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13. Întocmirea actelor de protest al 275.000/ 29
       cambiilor, cecurilor şi al altor 27,50
       titluri la ordin
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 55.000/ 6
       nelor de semnatura şi a sigiliilor, 5,50
       dare de data certa, certificarea unor
       fapte, pentru fiecare act
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile 16.000/ 2
       prezentate de părţi sau din arhiva 1,60
       notarului public, pentru fiecare copie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   16. Legalizarea traducerii de către notarul 28.000/ 3
       public autorizat sau legalizarea 2,80
       semnăturii traducatorului, pentru
       fiecare exemplar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi 16.000/ 2
       documentelor pe timp de un an sau 1,60
       fracţiune de un an, pentru fiecare
       exemplar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   18. Eliberari de duplicate de pe actele 28.000/ 3
       notariale şi reconstituiri de acte 2,80
       originale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   29. Taxa asupra succesiunilor, după
      valoarea acestora, se stabileşte astfel:*2) X X
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) până la 54.570.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai
                                 ptr. anul 2005 puţin de puţin de
   a) până la 5.784,40 lei - plafon valoric 55.000 lei 6 lei
                                 ptr. anul 2006 pentru fiecare pentru fiecare
                                                    moştenitor/ moştenitor
                                                  3% dar nu mai
                                                    puţin de
                                                    5,50 lei
                                                 pentru fiecare
                                                   moştenitor
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) de la 54.570.001 lei - plafon valoric 1.648.000 lei+2% 175 lei + 2%
     la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma
   b) de la 5.784,41 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte
     la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 54.570.000 lei/ 5.784 lei
                                                 164,80 lei + 2%
                                                  pentru suma ce
                                                    depăşeşte
                                                   5457,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.046.000 lei+ 641 lei + 1%
      la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru pentru
   c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce
      la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                274.990.000 lei/ 29.149 lei
                                                604,60 lei + 1%
                                                pentru suma ce
                                                   depăşeşte
                                                 27499,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) peste 548.910.001 lei - plafon valoric 8.788.000 lei+ 932 lei + 0,5
                                 ptr. anul 2005 0,5% pentru pentru
   d) peste 58.184,50 lei - plafon valoric suma ce suma ce
                                 ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte
                                                548.910.000 lei/ 58.185 lei
                                                878,80 lei + 0,5%
                                                pentru suma ce
                                                  depăşeşte
                                                  54891,00 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   20. Efectuarea oricăror altor acte notariale 160.000/ 2
       necuprinse la pct. 11-18, pentru 1,60
       fiecare act
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ___________
  *1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate.
  *2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.
  IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                 NIVELURILE NIVELURILE
                                                  AJUSTATE AJUSTATE
           Extras din norma juridică PENTRU ANUL PENTRU ANUL
                                                    2005 2006
                                                    -lei- -lei-
                                                   rol/ron
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificate- X X
           lor de orice fel, altele decât cele
           eliberate de instanţe, Ministerul
           Justiţiei, Parchetul de pe lângă
           Curtea Suprema de Justiţie şi de
           notarii publici, precum şi pentru
           alte servicii prestate de unele
           instituţii publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Eliberarea de către organele adminis-
      tratiei publice centrale şi locale, de
      alte autorităţi publice, precum şi de
      instituţii de stat, care, în exercitarea
      atribuţiilor lor, sunt în drept sa
      certifice anumite situaţii de fapt, a 3.000/ 1
      certificatelor, adeverintelor şi a 0,30
      oricăror alte înscrisuri prin care se
      atesta un fapt sau o situaţie, cu
      excepţia acelor acte pentru care se
      plăteşte o alta taxa extrajudiciara de
      timbru mai mare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Eliberarea certificatelor de proprietate X X
      asupra animalelor, pe cap de animal:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - pentru animale sub 2 ani 3.000/ 1
                                                   0,30
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - pentru animale peste 2 ani 7.000/ 1
                                                   0,70
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Certificarea (transcrierea) transmisi- X X
      unii proprietăţii asupra animalelor, pe
      cap de animal, în bilete de proprietate:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - pentru animale sub 2 ani 11.000/ 1
                                                   1,10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - pentru animale peste 2 ani 30.000/ 3
                                                   3,00
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Eliberarea certificatelor 38.000/
      fiscale 3,80 4
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 11.000/ 1
      medico-legale şi a altor certificate 1,10
      medicale folosite în justiţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 8.000/
      de cazier judiciar 0,80 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Înregistrarea, la cerere, în actele de 100.000/
      stare civilă a schimbării numelui şi a 10,00 11
      sexului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. Înregistrarea, la cerere, în actele de 7.000/
      stare civilă a desfacerii căsătoriei 0,70 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Transcrierea, la cerere, în registrele
      de stare civilă române, a actelor de 7.000/ 1
      stare civilă întocmite de autorităţile 0,70
      străine
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, 7.000/
       la cerere, a actelor de stare civilă 0,70 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11. Eliberarea altor certificate de stare 7.000/
       civilă în locul celor pierdute, sustrase, 0,70 1
       distruse sau deteriorate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau X X
            preschimbarea actelor de
            identitate şi înscrierea menţiuni-
            lor în acestea, precum şi pentru
            eliberarea permiselor de vânătoare
            şi de pescuit
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Acte de identitate: X X
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor 3.000/ 1
      de identitate (inclusiv a celor 0,30
      provizorii) şi a buletinelor de identi-
      tate pentru cetăţenii români,
      eliberarea carnetelor de identitate,
      precum şi eliberarea sau prelungirea
      valabilităţii legitimatiilor provizorii
      pentru cetăţenii străini şi persoanele
      fără cetăţenie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   b) înscrierea menţiunilor privind 3.000/
      schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 0,30 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   c) viza anuală a carnetelor de identitate 38.000/
      ale cetăţenilor străini şi ale 3,80 4
      persoanelor fără cetăţenie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, 41.000/
      carnete de identitate şi legitimatii 4,10 4
      provizorii în locul celor pierdute,
      furate sau deteriorate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Înregistrarea cererilor persoanelor 3.000/
       fizice şi juridice privind furnizarea 0,30 1
       unor date din Registrul permanent de
       evidenta a populaţiei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor 15.000/
       de vânătoare 1,50 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor 8.000/
       de pescuit 0,80 1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducato-
           rilor de autovehicule în vederea X X
           obţinerii permiselor de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Taxe pentru examinarea candidaţilor
       care au absolvit o şcoala de X X
       conducatori de autovehicule:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    a) obţinerea permisului de conducere 24.000/
       valabil pentru autovehicule din 2,40 3
       subcategoria A1
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    b) obţinerea permisului de conducere
       valabil pentru autovehicule din 38.000/ 4
       categoria A 3,80
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    c) obţinerea permisului de conducere
       valabil pentru autovehicule 47.000/ 5
       aparţinând uneia dintre categoriile 4,70
       sau subcategoriile B, B1, B+E
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    d) obţinerea permisului de conducere
       valabil pentru autovehicule 92.000/ 10
       aparţinând uneia dintre categoriile 9,20
       sau subcategoriile C1, D1, Tr
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    e) obţinerea permisului de conducere
       valabil pentru autovehicule 116.000/ 12
       aparţinând uneia dintre categoriile 11,60
       sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,
       Tb, Tv
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    f) obţinerea permisului de conducere
       valabil pentru autovehicule din 141.000/ 15
       categoriile C+E, D+E 14,10
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele de 5 ori taxele
       care nu au absolvit o şcoala de prevăzute la prevăzute la
       conducatori de autovehicule, cu pct. 1 pct. 1
       excepţia celor prevăzute la pct.3 corespunzător corespunzător
                                               fiecărei categorii fiecărei
                                               şi subcategorii categorii şi
                                                de autovehicule subcategorii de
                                                                   autovehicule
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor dublul taxelor
      cărora le-a fost anulat permisul de prevăzute la prevăzute la
      conducere, pentru categoriile cuprinse pct. 1 pct. 1
      în permisul anulat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele de 3 ori taxele
       care au fost respinse de trei ori la prevăzute la prevăzute la
       examenul pentru obţinerea aceleiaşi pct. 1 ori, pct. 1 ori,
       categorii a permisului de conducere după caz, la după caz, la
                                                pct. 2 sau 3 pct. 2 sau 3
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehicu-
           lelor şi remorcilor, autorizare X X
           provizorie de circulaţie şi
           autorizare de circulaţie pentru
           probe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Taxe de înmatriculare permanenta sau
       temporară a autovehiculelor şi X X
       remorcilor:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    a) autovehicule şi remorci cu masa totală
       maxima autorizata de până la 247.000/ 26
       750 kg inclusiv 24,70
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    b) autovehicule şi remorci cu masa totală
       maxima autorizata cuprinsă 488.000/ 52
       între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg 48,80
       inclusiv
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    c) autovehicule şi remorci cu masa totală 978.000/
       maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 97,80 104
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Taxe de autorizare provizorie a
       circulaţiei autovehiculelor şi 70.000/ 7
       remorcilor neinmatriculate permanent 7,00
       sau temporar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru
       probe a autovehiculelor şi remorcilor 2.792.000/ 296
                                                   279,20
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor 100.000 lei/ 11 lei/
           de proprietate asupra terenurilor hectar sau hectar sau
           dobândite în baza Legii fondului fracţiune de fracţiune de
           funciar nr. 18/1991*) hectar/ hectar
                                                 10,00 lei/hectar
                                                 sau fracţiuni
                                                  de hectar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  _________ Notă *) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra trenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.
  ____________