ORDIN nr. 1.505 din 5 decembrie 2006
privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor comunitare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 851 din 28 decembrie 2006
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.505 din 5 decembrie 2006
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 271 din 16 noiembrie 2006
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 300 din 2 noiembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007  Având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  văzând Referatul de aprobare nr. 1/1.893 din 1 noiembrie 2006, întocmit de Direcţia integrare europeană, strategii, parteneriat, relaţii externe,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrogă:
  a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 678/1.222/231/2004 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea alimentelor şi a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli şi/sau esteri de fitostanol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 6 octombrie 2004;
  b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 103/550/314/2004 pentru aprobarea normelor privind alimentele şi ingredientele alimentare noi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul II

  Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea competentă în domeniul alimentelor noi care trebuie să notifice Comisiei Europene numele şi adresa organismelor de evaluare, responsabile pe teritoriul României pentru întocmirea rapoartelor iniţiale de evaluare, în conformitate cu art. 4 paragraful 3 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 258/97 din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi.


  Articolul III

  Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 608/2004 din 31 martie 2004 privind etichetarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli şi/sau esteri de fitostanol (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 097 din 1 aprilie 2004, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 258/97 din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 043 din 14 februarie 1997, şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.852/2001 din 20 septembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind punerea la dispoziţia publicului a anumitor informaţii şi protecţia informaţiilor furnizate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 258/97 .


  Articolul IV

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  Ministrul agriculturii, pădurilor
  şi dezvoltării rurale,
  Dan Ştefan Motreanu
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Preşedintele Autorităţii
  Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa
  Alimentelor,
  Cheţan Radu Roatiş
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale pentru Protecţia
  Consumatorilor,
  Cătălin Florin Teodorescu
  -------