HOTĂRÂRE nr. 324 din 20 aprilie 2000
pentru aprobarea unor amendamente convenite la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 2 mai 2000  În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, aprobată prin Legea nr. 220/1998,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentina Siclovan,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Protecţia
  Drepturilor Copilului,
  Teodora Bertzi
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  de Coordonare
  Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara


  Anexa 1
  1. Paragraful (i) al părţii B din anexa nr. 2 la acordul de împrumut se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(i) Furnizarea de lucrări, bunuri, pregătirea personalului şi servicii de consultanţa pentru a sprijini Împrumutatul în identificarea, finanţarea şi monitorizarea subproiectelor care urmăresc reducerea numărului copiilor strazii, prin reintegrarea socială şi familială şi asigurarea de adaposturi, facilităţi de învăţământ şi educaţionale, consiliere şi asistenţa juridică, asistenţa medicală şi alte servicii pentru copiii strazii."
  2. Paragraful C.3 al secţiunii I din anexa nr. 4 la acordul de împrumut se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "3. Achiziţionarea de lucrări mici Lucrările estimate sa coste mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 4.400.000 dolari S.U.A. echivalent, vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza ofertelor de preţ obţinute de la trei (3) antreprenori din ţara, ca răspuns la o invitaţie scrisă. Contractele vor fi atribuite pe una dintre următoarele doua baze:
  a) pentru contractele cu durata de execuţie maxima de 5 luni vor fi adjudecate contracte cu preţ fix, fie ca suma totală, fie ca preţ unitar;
  b) pentru contractele cu durata mai mare de execuţie (peste 5 luni) vor fi adjudecate contracte cu preţ unitar, iar în contract va fi inclusă o clauza care va stipula ca preţurile pot fi ajustate folosind indicii de creştere care au fost publicaţi cel mai recent şi care sunt disponibili în momentul calculării plăţii.
  Invitaţia va include o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificaţii de baza, termenul de finalizare, un model de contract acceptabil Băncii şi desene relevante, unde este cazul. Adjudecarea se va face în favoarea antreprenorului care a oferit cea mai scăzută oferta de preţ şi care are experienta şi resurse, stabilite prin postcalificare, de a finaliza cu succes lucrarea."
  -----