LEGE nr. 356 din 3 decembrie 2007
pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 8 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  România aderă la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002.


  Articolul 2

  Modalităţile concrete de punere în aplicare a Convenţiei privind definirea statutului şcolilor europene vor fi stabilite prin acte normative ulterioare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 3 decembrie 2007.
  Nr. 356.

  CONVENTIE 21/06/1994