ORDIN nr. 671 din 5 decembrie 2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Nr. 1.553 din 4 decembrie 2008
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 671 din 5 decembrie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 3.560 din 4 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificării prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice
  şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian

  NORMA 05/12/2008