ORDIN nr. 3.488 din 11 octombrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educației, al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.407 din 17 august 2023
  • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE Nr. 20.707 din 25 august 2023
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.143 din 20 octombrie 2023
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.488 din 11 octombrie 2023
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 2.398 din 10 noiembrie 2023
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023
    ORDIN nr. 5.407 din 17 august 2023