ORDIN nr. 254 din 15 martie 2005
pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 15 martie 2005  În temeiul art. 36 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Organismele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 îşi pot exercita atribuţiile ce le revin pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, pe o perioadă limitată până la data intrării în vigoare a Protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 21 februarie 2005.
  Nr. 254.


  Anexa
  LISTĂ
  cuprinzând organismele recunoscute în domeniul
  produselor pentru construcţii


  ───────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────
  Denumirea │Numa│ Familii de produse/ │ Numărul │ Sistemul │ Funcţia
   şi adresa │rul │ Utilizari preconizate │ tabelului(1) │de atestare organismului
  organismului de │ │ │a confor- │ (3)
   recunoscut│iden│ │ │ mitatii │
             │tifi│ │ │ (2) │
             │care│ │ │ │
             │ în │ │ │ │
             │Re- │ │ │ │
             │gis-│ │ │ │
             │trul│ │ │ │
             │orga│ │ │ │
             │nis │ │ │ │
             │melor │ │ │
             │recu│ │ │ │
             │no- │ │ │ │
             │scute │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  ICECON CERT│ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU │ 3.2.1-3.2.3 │ Sistem 1+│ Organism de
  aparţinand │ │PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │certificare produs
  de ICECON │ │ │ 2.6; 2.7 │ │
   S.A. cu │ │IMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │ Sistem 1 │ Organism de
  sediul în: │ │ │ ─────── │ │certificare produs
  Bucureşti, │ │ │ 2.8 │ │
     Sos. │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI │ │ │
  Pantelimon │ │ŞI ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │ Sistem 1 │ Organism de
  nr. 266, │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare produs
  sector 2, │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.9; 2.11 │ │
  Cod postal │ │ structuri şi alte produse din lemn │ │ │
   021652 │ │ incleiat │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │
             │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │certificare produs
             │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │
             │ │ dispozitive de control al traficului │ │ │
             │ │ instalate permanent │ │ │
             │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │
             │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.18 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ────── │ │certificare produs
             │ │ de toaleta │ 2.19 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.20 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │ 3.10.1-3.10.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.21; 2.22 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Pardoseli elastice şi textile │2.26;2.27;2.28│ │
             │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.30 │ │
             │ │structuri │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.38 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.39 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie │2.40,2.41;2.42│ │
             │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │
             │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │
             │ │de ieşire la incendiu │ │ │
             │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │
             │ │pentru utilizare în compartimentari │ │ │
             │ │anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │
             │ │incendiu │ │ │
             │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta uşilor │ │ │
             │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │
             │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe │ │ │
             │ │traseele de ieşire la incendiu │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI │ 3.23.1-3.23.2│ │ Organism de
             │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │Sistem 1+ │certificare produs
             │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.46 │ │
             │ │- Adaosuri de tip II │ 2.44 │Sistem 1 │
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.47;2.48 │ │
             │ │ cu rol structural │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Aparate de incalzire a spatiului fără │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │
             │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │
             │ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism de
             │ │FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │UMAN │ 2.51 │ │
             │ │- Rezervoare, canale şi conducte de │ │ │
             │ │protecţie pentru utilizari în instalaţii │ │ │
             │ │de transport/distribuţie/depozitare a │ │ │
             │ │combustibilului lichid/gazos prevăzut │ │ │
             │ │pentru alimentarea sistemelor de │ │ │
             │ │incalzire/racire a cladirii │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.62 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Mixturi bituminoase │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.64;2.65 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │3.31.1-3.31.6 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │DIN STICLA TURNATA: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.69; │ │
             │ │ pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ 2.70;2.71 │ │
             │ │ antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat│ │ │
             │ │ destinat special pentru a servi ca │ │ │
             │ │ protecţie la foc │ │ │
             │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │
             │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │
             │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │
             │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │
             │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │
             │ │glont sau antideflagrante │ │ │
             │ │- Panouri de pereti din caramizi de sticlă,│ │ │
             │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │
             │ │foc sau ca vitraj anti-glont sau │ │ │
             │ │antideflagrant │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.72 │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ │ │
             │ │(tip sarcina grea) │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.73 │ │
             │ │Ancore metalice de injectie pentru │ │ │
             │ │utilizare în zidarii │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.75 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMIC A │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.77 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │ 3.39.1-3.39.5│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.79 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIŞ │3.42.1-3.42.3 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.82 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE │3.43.1-3.43.3 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │PE STICLA) │ 2.83 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ pe bază de lemn │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.85 │ │
             │ │Seturi de izolare a pardoselilor flotante │3.48.1-3.48.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │contra vibratiilor şi zgomotelor de impact │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.88 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de izolare contra vibratiilor şi │3.49.1-3.49.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │zgomotelor pentru pereti │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.89 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.91 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.92 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │ 3.55.1-3.55.6│Sistem 1 │ Organism de
             │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.95 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │standard │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.96 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Panouri tip "veture" │3.64.1-3.64.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.102 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.103 │ │
             │ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  AEROQ │ 13 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism de
  Bucureşti, │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │certificare produs
  sector 1, │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │
  Str. │ │ │ 2.4;2.5 │ │
  Feleacu │ │- Cimenturi speciale │ │Sistem 2+ │ Organism de
  nr. 14 B, │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │certificare CPF
  Cod postal │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │
   014186 │ │- Lianti hidraulici rutieri │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.6; 2.7 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ACCESORII: │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.10 │ │
             │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │
             │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │ 2.15; 2.16; │ │
             │ │ dispozitive de control al traficului │ 2.17 │ │
             │ │ instalate permanent │ │ │
             │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.18 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ de toaleta │ 2.19 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.20 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.21 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.24 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23; 2.25 │Sistem 2+ │ Organismde
             │ │ I sau II │ │ │certificare CPF
             │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ │ │
             │ │ industrial │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.26; 2.27; │ │
             │ │ │ 2.28 │ │
             │ │- Pardoseli elastice şi textile │ │ │
             │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.30 │ │
             │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │
             │ │ structuri │ │ │
             │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ │ │
             │ │structuri metalice │ 2.29; 2.30; │Sidem 2+ │ Organism de
             │ │- Piese de legătură cu rol structural │ 2.31; 2.32 │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │PENTRU STRUCTURI │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.33 │ │
             │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.35 │ │
             │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │3.19.1-3.19.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produ
             │ │ │ 2.38 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Uşi şi porti (cu sau fără feronerie │2.40;2.41;2.42│ │
             │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │
             │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │
             │ │de ieşire la incendiu │ │ │
             │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie │ │ │
             │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │
             │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │
             │ │de ieşire la incendiu │ │ │
             │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta uşilor │ │ │
             │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │
             │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │
             │ │de ieşite la incendiu │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.43 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de
             │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.46 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; 2.45 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare produs
             │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │
             │ │betonului │ │ │
             │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.47; 2.48 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ cu rol structural │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │
             │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │
             │ │- Filere │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │3.28.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Tapete în suluri, captuşeli de plafoane │ 2.57; 2.58 │ │
             │ │şi dale │ │ │
             │ │- şindrile şi dale de placaj │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.62 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.64; 2.65 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65;2.66 │ │certificare CPF
             │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │
             │ │platformelor de pod │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.72 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.73 │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.74 │ │
             │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.75 │ │
             │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.76 │ │
             │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.77 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.79 │ │
             │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ────────── │ │certificare produs
             │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.81 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.84 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Sistem de acoperire de interior din placi │3.56.1-3.56.3 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.95 │ │
             │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.96 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.97 │ │
             │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.100 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.101 │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  EITS-OCP │ 14 │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI: │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism de
  aparţinand │ │- Aparate de încalzire a spatiului fără │ ─────────── │ │certificare produs
      de │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │
  INSTITUTUL │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │
  EUROPEAN DE│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │
     STIINTE │ │ │ │ │
   TERMICE │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism de
  cu sediul │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs
      în: │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.51; 2.52 │ │
  Bucureşti, │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │
  sector 2, │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │
  Bd.Pache │ │pentru alimentarea sistemelor de încalzire/│ │ │
  Protopopescu │racire a cladirii │ │ │
  nr. 66, │ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │
  Cod postal │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │
   021414 │ │nedestinata consumului uman │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  S.C.QUALITY│ 15 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1 │ Organism de
  CERT S.A. │ │LIANTI HIDRAULICI │ ─────────── │ │certificare produs
  cu sediul │ │ Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3;│ │
     în │ │ Cimenturi speciale │ 2.4 │ │
  Bucureşti, │ │ Cimenturi calciu-aluminate │ │ │
    Sos. │ │ Cimenturi pentru zidarie │ │ │
  Panduri │ │ │ │ │
  nr. 94, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sidem 1+ │ Organism de
  sector 5, │ │PENTRU BETOANE │ ────────── │ │certificare produs
  Cod postal │ │ Produse din otel beton pentru armarea │ 2.6 │ │
    050663 │ │betonului │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ACCESORII: │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.11 │ │
             │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.9; 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ │ │certificare CPF
             │ │structuri şi alte produse din lemn încleiat│ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │CIRCULATIE: │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │- Produse pentru marcarea drumurilor; │ 2.13; 2.15 │ │
             │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.18 │ │
             │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Toalete publice modulare şi grupuri de │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ toaleta │ 2.19 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.21; 2.22 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │ │ 221 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.24 │ │
             │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ I sau II │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.28 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.29;2.30 │ │
             │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.31;2.32 │ │
             │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │
             │ │structuri │ │ │
             │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ │ │
             │ │în structuri metalice │ │ │
             │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.38 │ │
             │ │UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │-Uşi porti (cu sau fără feronerie aferenta)│ 2.40; 2.41 │ │
             │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │
             │ │foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │
             │ │incendiu │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │
             │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │
             │ │foc/fum şi pe traseele de ieşire la │ │ │
             │ │incendiu │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/U$OR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.43 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de
             │ │PASTEI DE CIMENT: │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.46 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Fibre pentru utilizari structural │ 2.44 │ Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │certificare produs
             │ │betonului │ │ │
             │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.47; 2.48 │ │
             │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │cu rol structural │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53;2.54; │ │
             │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │
             │ │- Filere │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │ 3.28.1-3.28.5│Sistem 1 │ Organism de
             │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- şindrile şi dale de placaj │ 2.58 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE│ 3.29.1-3.29.5│Sistem 1 │ Organism de
             │ │AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.62 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR │ 3.30.1-3.30.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.64;2.65 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de
             │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.68;│ │
             │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │2.69;2.70;2.71│ │
             │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │
             │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │
             │ │protecţie la foc │ │ │
             │ │- Sticla profilata în U pentru utilizare │ │ │
             │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │
             │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │
             │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │
             │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │
             │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │
             │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │
             │ │glont sau antideflagrante │ │ │
             │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │
             │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │
             │ │foc sau în vitraje anti-glont sau │ │ │
             │ │antideflagrante │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ───────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.72 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.76 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │acoperiş fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.78 │ │
             │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.79 │ │
             │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIŞ │ 3.42.1-3.42.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.82 │ │
             │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.84 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.85 │ │
             │ │Seturi de cladiri prefabricate cu cadre │ 3.47.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │şi barne de lemn │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.87 │ │
             │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.91 │ │
             │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.92 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │3.55.1-3.55.6 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de
             │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.95 │ │
             │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF
             │ │ │ 2.97 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF
             │ │ │ 2.98 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF
             │ │ │ 2.99 │ │
             │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.103 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.104 │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  SOCIETATEA │ 03 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 2+ │ Organism de
   ROMÂNĂ │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare CPF
   PENTRU │ │- Lianti hidraulici rutieri │ 2.5 │ │
  ASIGURAREA │ │ │ │ │
   CALITATII-│ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ │ │
     SRAC │ │ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism de
  cu sediul │ │- produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare CPF
     în: │ │ │ 2.9; 2.10 │ │
  Bucureşti, │ │ │ │ │
    str. │ │Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │
   Theodor │ │ │ │ │
    Burada │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN: │3.10-1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism de
  nr. 6, │ │- Panouri pe bază de lemn pentru elemente │ ──────────── │ │certificare CPF
   sector 1, │ │structurale │ 2.21 │ │
  Cod postal │ │ │ │ │
    010215 │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │
             │ │industrial │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.29; 2.30;│ │
             │ │- Secţiuni/profile metalice pentru structuri 2.31;2.32 │ │
             │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │
             │ │structuri │ │ │
             │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ │ │
             │ │structuri metalice │ │ │
             │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.33 │ │
             │ │CO$URI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.34 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.35 │ │
             │ │MEMBRANE │3.20.1-3.20.3 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.39 │ │
             │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.43 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI $I │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45; 2.46 │ │
             │ │betonului │ │ │
             │ │- Aditivi, adaosuri de tip I │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ ──────────── │ │ certificare CPF
             │ │cu rol structural │ 2.48 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │
             │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │
             │ │- Filere │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │ │
             │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65; 2.66 │ │
             │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │
             │ │platformelor de pod │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.72 │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.74 │ │
             │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.76 │ │
             │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.77 │ │
             │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │acoperiş fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.78 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.84 │ │
             │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.97 │ │
             │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.98 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.99 │ │
             │ │Seturi de captuşeli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.103 │ │
             │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │platforme de pod │ ──────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.104 │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
      S.C. │ 17 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism de
  QUALITAS │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare produs
     S.A. │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │
  cu sediul │ │- Cimenturi speciale │ 2.4;2.5 │Sistem 2+ │ Organism de
     în: │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │certificare CPF
  Bucureşti, │ │- Cimenturi pentru zidarie │ 1.1 │Sistem 2 │ Organism de
  str. │ │- Lianti rutieri hidraulici │ │ │certificare CPF
  Spatarul │ │- Varuri pentru constructs │ │ │
  Preda nr.20│ │ │ │ │
  bl. 97A, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism de
  sc. 1, et.1│ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produs
  ap. 6, │ │ │ 2.6;2.7 │ │
  sector 5, │ │ÎMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │Sistem 1 │ Organism de
  Cod postal │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
   050189 │ │ │ 2.8 │ │
             │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ACCESORII │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.11 │ │
             │ │structuri │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13;2.14; │ │
             │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │
             │ │dispozitive de control al traficului │ │ │
             │ │instalate permanent │ │ │
             │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │
             │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │
             │ │industrial │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI INCLUSIV │ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de
             │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Secţiuni/profile metalice pentru │ 2.30 │ │
             │ │structuri │ │ │
             │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.29; 2.30, │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │structuri │ │ │certificare CPF
             │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ 2.31;2.32 │ │
             │ │în structuri metalice │ │ │
             │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.33 │ │
             │ │COŞURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.34 │ │
             │ │GEOTEXTILE │ 3.16.1-3.16.2│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.35 │ │
             │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.39 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.43 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de
             │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.46 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare produs
             │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │
             │ │betonului │ │ │
             │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.48 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ │ │
             │ │ cu rol structural │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │
             │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │
             │ │- Filere │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.63; 2.64 │ │
             │ │- Mixturi bituminoase │ 2.65;2.66; │ │
             │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │
             │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │
             │ │platformelor de pod │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de
             │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.71; │ │
             │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ │ │
             │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │
             │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │
             │ │protecţie la foc │ │ │
             │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │
             │ │pentru utilizari la compartimentari anti- │2.69;2.70;2.71│ │
             │ │foc sau vitraje anti-glont sau antidefla- │ │ │
             │ │grante │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de etanşare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.72 │ │
             │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ │ │certificare CPF
             │ │ │ │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.73 │ │
             │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │pentru fixarea sistemelor uşoare │ ────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.74 │ │
             │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.75 │ │
             │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.76 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Sisteme de membrane hidroizolante │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │pentru acoperis fixate mecanic │ ────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.78 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.81 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.84 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Grinzi şi stalpi din compozite uşoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.85 │ │
             │ │Şine în U pentru insertii de fixare în │ 3.52.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │beton │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.90 │ │
             │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.91 │ │
             │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.92 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.96 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.97 │ │
             │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.98 │ │
             │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.99 │ │
             │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de
             │ │ │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.100 │ │
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de
             │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │certificare produs
             │ │ │ 2.101 │ │
             │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de
             │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF
             │ │ │ 2.104 │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 18 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │
  aparţinând │ │ │ 2.4; │ │
      de │ │- Cimenturi speciale │ │ │
   CEPROCIM │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │
    S.A. │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │
  cu sediul │ │ │ │ │
     în: │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Laborator de
  Bucureşti, │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ ──────────── │ │ încercări
  Bd. │ │ │ 2.28 │ │
  Preciziei │ │ │ 1.22 │Sistem 3 │ Laborator de
   nr. 6, │ │ │ │ │ încercări
  sector 6, │ │ │ │ │
  Cod postal │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │3.23.1-3.23.2 │Sistem 1+ │ Laborator de
    062203 │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │ încercări
             │ │ │ 2.46 │ │
             │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45 │Sistem 1 │ Laborator de
             │ │ betonului │ │ │
             │ │- Adaosuri de tip II │ 2.45; 1.31 │ │ încercări
             │ │ │ │ │
             │ │ │ │Sistem 3 │ Laborator de
             │ │ │ │ │ încercări
             │ │ │ │ │
             │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Laborator de
             │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │ încercări
             │ │ │ 2.47 │ │
             │ │ │ 2.47;1.33 │Sistem 3 │ Laborator de
             │ │ │ │ │ încercări
             │ │ │ │ │
             │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Laborator de
             │ │- Tratamente de suprafaţa pentru utilizari │ ──────────── │Sistem 3 │ încercări
             │ │în construcţia drumurilor şi în tratarea │ 2.65 │ │
             │ │suprafetei drumurilor │ │ │ Laborator de
             │ │ │ │ │ încercări
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 19 │APARATE DE ÎNCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Laborator de
      de │ │- Aparate de incalzire a spaţiului fără │ ──────────── │ │ încercări
   Încercări │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │
   Sisteme şi│ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ 2.49; 2.50; │Sistem 3 │ Laborator de
  Echipamente│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ 1.34; 1.35 │ │ încercări
    Termice, │ │ │ │ │
   Hidraulice│ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistoi 1 │ Laborator de
   şi Elec- │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │ încercări
    trice │ │ │ 2.51; 2.52 │ │
    INSIST │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.52; 1.36 │Sistem 3 │ Laborator de
  aparţinând │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │ încercări
      de │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │
  UNIVERSITATEA │pentru alimentarea sistemelor de incalzire/│ │ │
  TEHNICA DE │ │racire a cladirii │ │ │
  CONSTRUCTII│ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │
  BUCURESTI │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │
  cu sediul │ │nedestinata consumului uman │ │ │
     în: │ │ │ │ │
  Bucureşti, │ │ │ │ │
  sector 2, │ │ │ │ │
  Bd. Pache │ │ │ │ │
  Protopopescu │ │ │ │
  nr. 66, │ │ │ │ │
  Cod postal │ │ │ │ │
    021414 │ │ │ │ │
             │ │ │ │ │
             │ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 20 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.4; │ │
  în cons- │ │ │ │ │
  structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │
  Rm. Vâlcea │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │
  aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de
   de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercări
  HIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6 │ │
  RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │
  Sucursala │ │ │ │ │
   Olt │ │PARDOSELI: │ │ │
  Superior │ │- Produse pentru pardoseli rigide: pavele │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Laborator de
  cu sediul │ │ │ ──────────── │ │ încercări
  în Rm.Vâlcea │ │ 2.26 │ │
  jud. │ │ │ │ │
  Vâlcea, │ │ │ │ │
  str. Decebal │ │ │ │
  nr. 9, Cod │ │ │ │ │
  postal 1000│ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 21 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │
  în cons- │ │ │ │ │
  structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │
   Hateg │ │ │ │ │
  aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de
   de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercări
  HIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │
  RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │
  Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │
  Raul Mare │ │betonului: sârme │ │ │
  Retezat │ │ │ │ │
  cu sediul │ │ │ │ │
  în Hateg │ │ │ │ │
  jud. │ │ │ │ │
  Hunedoara │ │ │ │ │
  str. Horia │ │ │ │ │
  nr. 87 Cod │ │ │ │ │
  postal 2650│ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 22 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │
  în cons- │ │ │ │ │
  structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │
  Târgu Jiu │ │ │ │ │
  aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de
   de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercări
  HIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │
  RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │
  Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │
   Jiu │ │betonului: sârme │ │ │
  cu sediul │ │ │ │ │
  în Targu │ │ │ │ │
  Jiu, jud. │ │ │ │ │
   Gorj, │ │ │ │ │
  str. Hidro-│ │ │ │ │
  centralei │ │ │ │ │
  nr. 49 Cod │ │ │ │ │
  postal 1400│ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 23 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │
  în cons- │ │ │ │ │
  structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │
   Pitesti │ │ │ │ │
  aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de
   de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercări
  HIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │
  RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │
  Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │
  Arges │ │betonului: sârme │ │ │
  cu sediul │ │ │ │ │
  în Pitesti │ │ │ │ │
  jud. │ │ │ │ │
  Arges │ │ │ │ │
  str. Depo- │ │ │ │ │
  zitelor │ │ │ │ │
  nr. 20, Cod│ │ │ │ │
  postal 0300│ │ │ │ │
  ───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────
  Laboratorul│ 24 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de
      de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercări
  Încercări │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2; │ │
  în cons- │ │ │ │ │
  structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │
  Gura Vaii │ │ │ │ │
  aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de
   de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercări
  HIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │
  RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │
  Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │
  Portile de │ │betonului: sârme │ │ │
  Fier │ │ │ │ │
  cu sediul │ │ │ │ │
  în Drobeta │ │ │ │ │
  Turnu │ │ │ │ │
  Severin, │ │ │ │ │
  jud. │ │ │ │ │
  Mehedinti │ │ │ │ │
  str. │ │ │ │ │
  Maresal │ │ │ │ │
  Averescu │ │ │ │ │
  nr. 18, │ │ │ │ │
  bl. T6, Cod│ │ │ │ │
  postal 0300│ │ │ │ │
  ───────────┴────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────

      Note:
      1) Reprezinta familia de produse prin: numărul tabelului din ANEXA III /
      pozitiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectiva din
      ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor
      pentru constructii, aprobat cu ordinul Ministrul transporturilor,
      construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004.
      2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului
      nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a
      produselor pentru constructii.
      3) CPF = controlul producţiei în fabrica

  --------