ORDIN nr. 2.573 din 22 februarie 2024pentru reacreditarea Muzeului Național al Bucovinei, din Suceava
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024
  În baza Avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 604 din 13.02.2024,
  în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.057/2007,
  în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. g) și ale art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se reacreditează Muzeul Național al Bucovinei, cu sediul administrativ în strada Ștefan cel Mare nr. 33, municipiul Suceava, județul Suceava, cod poștal 720003.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat

  București, 22 februarie 2024.
  Nr. 2.573.
  ----