LEGE nr. 50 din 19 martie 2012
pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 31 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  Ioan Oltean
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 19 martie 2012.
  Nr. 50.
  --------