ORDIN nr. 3.502 din 3 martie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 22 aprilie 2005  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.678/2002.
  (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia generală evaluare, prognoze, strategii şi programe pentru învăţământul preuniversitar, Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ de stat şi particular vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Bucureşti, 3 martie 2005.
  Nr. 3.502.


  Anexă

  REGULAMENT 03/03/2005