ORDIN nr. 1.088/1.910/2020pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.088 din 16 iunie 2020
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 1.910 din 16 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.945 din 16.06.2020 al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere: – prevederile art. 67 și 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătății și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se aprobă Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.


  Articolul 5

  Operatorii economici care desfășoară activități în cadrul centrelor comerciale de tip mall, în sălile de pariuri sportive, precum și în locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Emil-Răzvan Pîrjol,
  secretar de stat


  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2
  pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
  operatori economici, de tip mall


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2
  pentru organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive,
  în condiții de securitate


  Anexa nr. 3

  REGULAMENT
  privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile în care se desfășoară
  activitatea de jocuri de noroc