ORDIN nr. 944 din 12 august 2016
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 944 din 12 august 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 645 din 11 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.856/2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.433 din 11 august 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:
  - art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 89-92 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │ 89│W53787003 │J01DD62 │COMBINAȚII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 50 FLAC. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 50│ 17.592800│ 19.939200│ 0.000000│
  ├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 90│W53787002 │J01DD62 │COMBINAȚII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 FLAC. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 10│ 18.691000│ 22.818000│ 0.000000│
  ├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 91│W53787001 │J01DD62 │COMBINAȚII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 1│ 19.370000│ 23.076840│ 3.103160│
  ├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 92│W53787004 │J01DD62 │COMBINAȚII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 100 FLAC. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONȚINÂND PULB. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S │100│ 17.292800│ 19.230700│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘

  2. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 45-52 se abrogă.
  3. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", poziția 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬───────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │"57│W56210002 │L01BB05 │FLUDARABINUM** │FLUDARA ORAL │ │ │GENZYME │ │CUTIE X 1 FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │10 mg │COMPR. FILM. │10 mg │EUROPE B.V. │OLANDA │PE X 4 BLIST. AL/AL │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 5 COMPR. FILM. │P-RF/S │ 20│ 53.287000│ 59.990500│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘

  4. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 486 se introduc 24 de noi poziții, pozițiile 487-510, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐
  │"487│W53879001 │L01BC07 │AZACITIDINUM**** │VIDAZA │PULB. PT. │ │CELGENE EUROPE │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │SUSP. INJ.│25 mg/ml │LIMITED │BRITANIE │100 MG PULB. PT. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SUSP. INJ. │S │ 1│1,437.060000│1,604.550000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 488│W52724003 │L01XC08 │PANITUMUMABUM****│VECTIBIX │CONC. PT. │ │AMGEN │ │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│20 mg/ml │EUROPE B.V. │OLANDA │400 MG PANITUMUMAB X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │S │ 1│6,233.070000│6,832.200000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 489│W52724001 │L01XC08 │PANITUMUMABUM****│VECTIBIX │CONC. PT. │ │AMGEN │ │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│20 mg/ml │EUROPE B.V. │OLANDA │100 MG PANITUMUMAB X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │S │ 1│1,528.460000│1,704.170000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 490│W53221006 │L01XE07 │LAPATINIBUM****Ω │TYVERB │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │250 mg │LTD. │BRITANIE │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT X 140 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PR │140│ 53.302214│ 58.372000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 491│W61702006 │L01XE07 │LAPATINIBUM****Ω │TYVERB │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │250 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT X 140 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PR │140│ 53.302214│ 58.372000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 492│W54589001 │L01XE10 │EVEROLIMUS**** │AFINITOR │ │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 3 BLIST. AL/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │10 mg │COMPR. │10 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PA/PVC/AL X 10 COMPR.│P-RF │ 30│ 437.681000│ 478.344666│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 493│W55759002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │LIMITED │BRITANIE │PEID X 90 COMPR.FILM.│S │ 90│ 84.291666│ 92.301888│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 494│W61703002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PEID X 90 COMPR.FILM.│S │ 90│ 84.291666│ 92.301888│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 495│W55765002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │400 mg │FILM. │400 mg │LIMITED │BRITANIE │PEID X 60 COMPR.FILM.│S │ 60│ 171.197333│ 187.241166│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 496│W61704002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │400 mg │FILM. │400 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PEID X 60 COMPR.FILM.│S │ 60│ 171.197333│ 187.241166│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 497│W60260003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │20 mg │FILM. │20 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂȚI DOZATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 498│W60261003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │30 mg │FILM. │30 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂȚI DOZATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 499│W60262003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │40 mg │FILM. │40 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂȚI DOZATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 500│W60263003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │50 mg │FILM. │50 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂȚI DOZATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 501│W60984001 │L01XE14 │BOSUTINIBUM**** │BOSULIF │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU 28 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │100 mg │FILM. │100 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUTIE CU 2 BLISTERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PVC/ ACLAR/PVC) │PR │ 28│ 108.703928│ 119.850000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 502│W60985001 │L01XE14 │BOSUTINIBUM**** │BOSULIF │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU 28 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │500 mg │FILM. │500 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUTIE CU 2 BLISTERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PVC/ ACLAR/PVC) │PR │ 28│ 539.338571│ 589.242500│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 503│W59304002 │L01XE17 │AXITINIBUM****Ω │INLYTA │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU BLIST. AL/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │1 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │AL. X 56 COMPRIMATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │PR │ 56│ 55.562142│ 61.244107│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 504│W59305002 │L01XE17 │AXITINIBUM****Ω │INLYTA │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU BLIST. AL/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │5 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │AL. X 56 COMPRIMATE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │PR │ 56│ 268.187321│ 293.005714│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 505│W61749001 │L01XE27 │IBRUTINIBUM**** │IMBRUVICA │ │ │JANSSEN-CILAG │ │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │140 mg │CAPS. │140 mg │INTERNATIONAL │ │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │NV │BELGIA │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. COPII │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │90 CAPS. │X │ 90│ 275.943555│ 301.202777│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 506│W61749002 │L01XE27 │IBRUTINIBUM**** │IMBRUVICA │ │ │JANSSEN-CILAG │ │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │140 mg │CAPS. │140 mg │INTERNATIONAL │ │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │NV │BELGIA │SECURIZAT PT. COPII │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPS. │X │120│ 275.860166│ 301.005916│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 507│W59956003 │L01XX44 │AFLIBERCEPTUM****│ZALTRAP │CONC. PT. │ │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 FLACON A │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │SOL. PERF.│25 mg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANȚA │10 ML X 8 ML │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUȚIE PERFUZABILĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 200 MG │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AFLIBERCEPT │PR │ 1│2,804.670000│3,095.240000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 508│W59956001 │L01XX44 │AFLIBERCEPTUM****│ZALTRAP │CONC. PT. │ │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 FLACON A │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │SOL. PERF.│25 mg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANȚA │5 ML X 4 ML │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT PENTRU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUȚIE PERFUZABILĂ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND 100 MG │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AFLIBERCEPT │PR │ 1│1,417.320000│1,583.030000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 509│W61522002 │L01XX46 │OLAPARIBUM**** │LYNPARZA │CAPS. │50 mg │ASTRA ZENECA AB│SUEDIA │CUTIE X 448 CAPSULE │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(4 FLACOANE X 112 │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE) │PR │448│ 49.693236│ 54.250848│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤
  │ 510│W61952001 │L04AX02 │TALIDOMIDUM**** │THALIDOMIDE│ │ │ │ │CUTIE TIP PORTOFEL X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │CELGENE │ │ │CELGENE │MAREA │28 CAPS. (14 CAPS. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │50 mg │CAPS. │50 mg │EUROPE LIMITED │BRITANIE │2 BLISTERE PVC/PE/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACLAR/AL) │P-RF/R │ 28│ 55.341071│ 61.684285│ 0.000000"│
  └────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘

  5. La secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌───┬──────────┬────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬────────┬────────────────────┬────┬───┬───────────┬───────────┬──────────┐
  │"11│W60449002 │L04AA31 │TERIFLUNOMIDUM**** │AUBAGIO │COMPR. FILM. │14 mg │SANOFI - │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │AVENTIS │ │CUTIE CU 28 COMPR. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │GROUPE │FRANȚA │FILM. │PR │ 28│ 116.464642│ 128.309285│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴────────┴────────────────────┴────┴───┴───────────┴───────────┴──────────┘

  6. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", "Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziția 132 se introduc 3 noi poziții, pozițiile 133-135, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │"133│W52375005 │A10BH02 │VILDAGLIPTINUM***│GALVUS 50 mg │COMPR. │50 mg │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 56 COMPR. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │(BLISTER PA/AL/ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC//AL) │P-RF │ 56│ 2.661250│ 3.248750│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 134│W59971002 │A10BX10 │LIXISENATIDUM*** │LYXUMIA │SOL. │100 │SANOFI - │ │CUTIE CU 2 STILOURI │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │20 micrograme │INJ. │мg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANȚA │INJECTOARE (PEN-URI) │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTE X 3ML │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2 X 14 DOZE) │PRF │ 2│147.945000│180.610000│ 0.000000│
  ├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 135│W59970001 │A10BX10 │LIXISENATIDUM*** │LYXUMIA │SOL. │50 │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 STILOU │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │10 micrograme │INJ. │мg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANȚA │INJECTOR (PEN) │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUT X 3ML │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1 X 14 DOZE) │PRF │ 1│147.940000│180.600000│ 0.000000"│
  └────┴──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘

  7. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", după subprogramul P6.19 "Scleroză tuberoasă" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.20 "Fibroza pulmonară idiopatică", cu următorul cuprins:
  *Font 7*
      "P6.20: FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ
  ┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │ 1│W61951001 │L04AX05 │PIRFENIDONUM**** │ESBRIET 267 mg │CAPS. │267 mg │ROCHE │MAREA │CUTIE CU BLIST. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │REGISTRATION LTD.│BRITANIE │63 CAPSULE │PR │ 63│ 35.411269│ 39.203809│ 0.000000│
  ├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2│W61951002 │L04AX05 │PIRFENIDONUM**** │ESBRIET 267 mg │CAPS. │267 mg │ROCHE │MAREA │CUTIE CU BLIST. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │REGISTRATION LTD.│BRITANIE │252 CAPSULE │PR │252│ 34.602857│ 37.868531│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘

  8. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine", subprogramul "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │"11│W12902001 │G03CX01 │TIBOLONUM │LIVIAL (R) │ │ │ │ │CUTIE X 1 BLIST. X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2,5 mg │COMPR. │2,5 mg │ORGANON NV │OLANDA │28 COMPR. │P-RF │ 28│ 1.212500│ 1.586071│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘

  9. La secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", pozițiile 85-87 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌───┬──────────┬────────┬────────────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │"85│W43185002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 30 mg │COMPR. │30 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 22.942857│ 26.370357│ 0.000000│
  ├───┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 86│W43186002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 60 mg │COMPR. │60 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 41.556428│ 46.658928│ 0.000000│
  ├───┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 87│W43187002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 90 mg │COMPR. │90 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 60.643214│ 67.463571│ 0.000000"│
  └───┴──────────┴────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi

  -----