ORDIN nr. 566 din 1 septembrie 2003
pentru aprobarea Documentului de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003  În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Documentul de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment şi var, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Anexa conţinând Documentul de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment şi var se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Direcţia de prevenire şi management al fenomenelor periculoase.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexei*).
  ------------- Notă *) Anexa se comunică persoanelor interesate.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 1 septembrie 2003.
  Nr. 566.
  ---------------