ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 16 noiembrie 1999
pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 17 noiembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Articolul 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  "În cazul în care comisia prevăzută la art. 2 alin. 4 nu finalizează lucrările în vederea cărora a fost instituită, Guvernul, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, este împuternicit să facă propuneri Presedentiei României pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1, 2 şi 3, utilizând listele înaintate Guvernului de către organizaţiile revoluţionare legal constituite până la data de 31 decembrie 1992.
  Listele cuprinzând propunerile vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, prin grija Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, eventualele contestaţii urmând să fie prezentate comisiei parlamentare prevăzute la art. 7, în termen de 30 de zile de la publicare.
  Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la primirea lor, iar hotărârile vor fi comunicate în scris Presedentiei României şi contestatarilor."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluţionarilor
  din Decembrie 1989
  Cristian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----