ORDIN nr. 889 din 24 iunie 2005
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 iulie 2005  În baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 316/1991 privind normele de lucru şi normele privind sarcinile aparatului de control financiar.
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 24 iunie 2005.
  Nr. 889.


  Anexă

  NORMA 24/06/2005