ORDIN nr. 989 din 2 septembrie 2016
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.392 din 2 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila",
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Punctul 5 de la articolul 24 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 şi 245 bis din 9 aprilie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;"


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 2 septembrie 2016.
  Nr. 989.
  ----