HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4
  (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.(2) Pe aceeași data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.

  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobrițoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 4 octombrie 2006.
  Nr. 1.391.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
  publice


  Anexa nr. 2

  ------