HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
  Guvernul României adoptă prezenta

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 52.


  Anexă

  NORMA 19/01/2011