ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 aprilie 2004  Având în vedere participarea României prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în calitate de membru fondator cu drepturi depline, la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.) începând cu anul 2004 şi necesitatea asigurării, în regim de urgenţă, a cadrului legal pentru plata cotizaţiei anuale de membru, de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în conformitate cu statutul Reţelei Internaţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  (1) Punctul II din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale, se completează după poziţia 44 cu o poziţie nouă, poziţia 45, denumită "Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)", potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul II

  (1) Plata cotizaţiei anuale a României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.), prevăzută la art. I, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
  (2) Pentru anul 2004 se aprobă suplimentarea titlului "Transferuri neconsolidabile", alineatul "Contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale", cu suma de 126 milioane lei reprezentând cotizaţia României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.), prin diminuarea cu aceeaşi sumă a alocaţiilor bugetare de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
  Gabriel Năstase
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 7 aprilie 2004.
  Nr. 20.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând noi organizaţii internaţionale la care România a aderat
  în baza aprobării date de conducerea Agenţiei Naţionale pentru
  Întreprinderi Mici şi Mijlocii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Anul Instituţia română Expli-
   Nr. Denumirea Sediul înfiinţării Anul care coordonează caţii
   crt. organizaţiei organizaţiei aderării relaţiile cu
                                          României organizaţia
                                                    internaţională
                                                     respectivă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   45.Reţeaua Roma 2004 2004 Agenţia Naţională România
      Internaţională pentru Întreprinderi participă
      pentru Mici şi Mijlocii din anul
      Întreprinderi şi Cooperaţie 2004
      Mici şi Mijlocii
      (I.N.S.M.E.)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ________________