LEGE nr. 21 din 21 martie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole se înfiinţează în zonele afectate frecvent de fenomene de secetă, viscole, inundaţii şi alunecări de teren.
  2. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor elabora un raport anual privind activităţile de realizare a perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole, care va fi prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 21 martie 2017.
  Nr. 21.
  ----