LEGE nr. 32 din 13 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 27 ianuarie 2003
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 9 septembrie 2002, cu următoarea modificare:– La articolul unic, alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(6) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Agenția Domeniilor Statului, poate prelua, prin echivalenta, și cereale în contul redeventei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul „Dezvoltarea agriculturii românești” este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  București, 13 ianuarie 2003.
  Nr. 32.
  -----------