HOTĂRÂRE nr. 1.288 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
(actualizată până la data de 1 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL




 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  p. Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Vasile-Marcel Grigore

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Mariana Câmpeanu

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Florin Georgescu

  Bucureşti, 18 decembrie 2012.
  Nr. 1.288.

  Anexă

  REGULAMENT 18/12/2012