HOTĂRÂRE nr. 344 din 16 martie 2022pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 5 aprilie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Agenția Națională Antidrog, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.


  Articolul 3

  Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională și a activităților subsumate acestor obiective cuprinse în planul de acțiune în perioada 2022-2026 se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritățile, cu resursele disponibile și cu etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în fondurile aprobate pentru anul 2022 și cele prevăzute prin strategiile naționale fiscal-bugetare în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulian Fota,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 16 martie 2022.
  Nr. 344.

  ANEXĂ

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  în domeniul drogurilor 2022-2026 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei
  naționale în domeniul drogurilor 2022-2026