ORDIN nr. 2.793 din 8 octombrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004  În temeiul art. 18 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 septembrie 2004.


  Articolul 3

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Ministrul justiţiei,
  Cristian Diaconescu
  Bucureşti, 8 octombrie 2004.
  Nr. 2.793/C.


  Anexă

  REGULAMENT 08/10/2004