HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(actualizată până la data de 21 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
  (2) Pe aceeaşi data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.


  PRIM-MINISTRU

  CALIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul administraţiei şi internelor,

  Anghel Andreescu,

  secretar de stat

  p. Ministrul apărării,

  Corneliu Dobriţoiu,

  secretar de stat

  p. Ministrul transporturilor,

  construcţiilor şi turismului,

  Constantin Dascălu,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii publice,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  Bucureşti, 4 octombrie 2006.
  Nr. 1.391.

  Anexa 1

  REGULAMENT 04/10/2006


  Anexa 2

  ------