ORDIN nr. 2.524 din 20 august 2009
privind nivelul accizei minime pentru ţigarete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 24 august 2009  Având în vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009 inclusiv este de 58,24 euro/1.000 de ţigarete, respectiv de 217,61 lei/1.000 de ţigarete.


  Articolul 2

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 1 aprilie 2009, se abrogă la data de 1 septembrie 2009.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 20 august 2009.
  Nr. 2.524.
  -------