HOTĂRÂRE nr. 714 din 27 august 2020privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 28 august 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, sesiunea 2020.


  Articolul 2

  Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020.


  Articolul 3

  Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 și 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2020 Ministerului Educației și Cercetării, la titlul 57 „Asistență socială“, cap. 65.01 „Învățământ“.


  Articolul 4

  Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 și 2 și modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 27 august 2020.
  Nr. 714.
  -----