HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008
  În baza prevederilor cap. 5^1 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 24 ianuarie 2008, hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Direcția de învățământ, Direcția de relații naționale și internaționale, Direcția de servicii pentru membri și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
  Daniel Chițoiu

  București, 24 ianuarie 2008.
  Nr. 9.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT 24/01/2008