LEGE nr. 110 din 14 mai 2015
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015, cu următoarea completare:
  - După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:
  "Art. IV. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  «Art. 45. - (1) Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data de 31 mai a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor prioritizate.
  (2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor Publice lista proiectelor de investiţii publice prioritizate până cel târziu la data de 15 aprilie a fiecărui an.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 14 mai 2015.
  Nr. 110.
  -----