ORDIN nr. 12 din 31 ianuarie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2017  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 2 alineatul (1), după punctul 25 se introduc trei noi puncte, punctele 26, 27 şi 28, cu următorul cuprins:
  "26. Ziua Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în data de 24 martie
  27. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani în data de 1 aprilie
  28. Ziua Direcţiei Generale de Protecţie Internă în data de 1 februarie."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul afacerilor interne,

  Carmen Daniela Dan

  Bucureşti, 31 ianuarie 2017.
  Nr. 12.
  ---------