ORDIN nr. 2.266/C din 4 septembrie 2007pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 septembrie 2007
  Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.141/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 24 august 2007, se completează după cum urmează:– După alineatul (2) al art. 3 din anexa la ordin se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situații excepționale, ministrul justiției poate decide reducerea termenului prevăzut la alin. (2) cu maximum 10 zile. Termenul astfel redus va fi adus la cunoștință persoanelor interesate prin anunțul de concurs.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Direcția resurse umane și relația cu Consiliul Superior al Magistraturii și Direcția financiar-administrativ vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

  Ministrul justiției,
  Tudor-Alexandru Chiuariu

  București, 4 septembrie 2007.
  Nr. 2.266/C.
  -------------