LEGE nr. 302 din 6 octombrie 2009
pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Alineatul (3) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului."


  Articolul II

  În procesele şi cererile având ca obiect stabilirea, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a măsurilor reparatorii prin echivalent şi/sau a valorii recalculate a acţiunilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se substituie şi dobândeşte calitatea procesuală a Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor publice implicate, preluând toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale acestora, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul III

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va proceda la predarea către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pe bază de opis, a fiecărei notificări, însoţită de toată documentaţia depusă de către persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobilele şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv şi care nu a fost soluţionată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi a dosarelor având ca obiect contestarea ordinelor emise în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor formulate în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1), vor proceda la predarea către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a notificărilor şi a documentaţiei primite de la persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobile şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (3) Dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Articolul IV

  (1) În termen de 120 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. III, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va soluţiona toate notificările care sunt însoţite de documentaţie completă ale persoanelor fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobile şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 6 octombrie 2009.
  Nr. 302.
  -----------