LEGE nr. 151 din 24 iulie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Partea introductivă a articolului 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Între societăţile comerciale, precum şi între acestea şi regii autonome, plăţile se pot realiza prin utilizarea următoarelor instrumente şi modalităţi de plată garantate:"
  2. Articolul 2 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) cambie şi bilet la ordin, acceptate în prealabil de obligatul principal;"
  3. Articolul 4 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Conversia datoriilor nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale nu se va face la societăţile comerciale aflate în reorganizare sau lichidare judiciară potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, cu modificările ulterioare, sau la societăţile comerciale aflate în lichidare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 - 127 din 17 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare. De asemenea, conversia datoriilor nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale nu se va face la societăţile comerciale ale căror acţiuni sau părţi sociale au fost oferite spre vânzare de către Fondul Proprietăţii de Stat."
  4. Articolul 6 litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) încheierea operaţiunilor şi iniţierea lichidării, potrivit Legii nr. 31/1990, pe baza hotărârii adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor, convocate în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către administratorii societăţilor comerciale aflate în imposibilitate de plată."
  5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul societăţilor comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus anterior lichidarea în temeiul Legii nr. 31/1990 şi al Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 august 1991, cu modificările ulterioare."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  ----------------