LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2005, cu următoarea modificare:– La articolul I, alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:(2) Pentru punerea în aplicare a politicii și acțiunilor cuprinse în Programul național antidoping se înființează Agenția Națională Antidoping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 24 octombrie 2005.
  Nr. 293.
  -----------