HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 3 septembrie 2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."
  2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris."
  3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiari în data de 29 octombrie;".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Remus Pricopie,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 3 septembrie 2008.
  Nr. 1.005.
  -----------