LEGE nr. 331 din 29 noiembrie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 5 decembrie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 210 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193 din 8 decembrie 2020, cu următoarea completare:– La articolul unic, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. La articolul 73, punctele 7, 9 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), cu privire la notificare, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  .........................9. nerespectarea prevederilor art. 20 și 23, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;
  ..........................11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 29 noiembrie 2022.
  Nr. 331.