ORDIN nr. 4.739 din 19 august 2022privind aprobarea de programe școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul primar și gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - discipline de specialitate artă - muzică, arte vizuale, coregrafie - ciclul primar și gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 5 septembrie 2022
  În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,
  în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare,
  în baza Ordinului ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Teorie-Solfegiu-Dicteu, clasele I-IV, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Vioară, clasele I-IV, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Pian, clasele I-IV, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Corzi grave, clasele III-IV, prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Vioară, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Pian, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 6.


  Articolul 7

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Instrumente de suflat, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 7.


  Articolul 8

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Instrumente de percuție, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 8.


  Articolul 9

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Corzi grave, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 9.


  Articolul 10

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Țambal, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 10.


  Articolul 11

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Acordeon, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 11.


  Articolul 12

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Pian complementar, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 12.


  Articolul 13

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Ansamblu coral, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 13.


  Articolul 14

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Ansamblu orchestral, clasele VII-VIII, prevăzută în anexa nr. 14.


  Articolul 15

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Desen, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 15.


  Articolul 16

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Modelaj, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 16.


  Articolul 17

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Pictură, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 17.


  Articolul 18

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Ritmică, clasa a IV-a, prevăzută în anexa nr. 18.


  Articolul 19

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Ritmică, clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 19.


  Articolul 20

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Dans clasic, clasa a IV-a, prevăzută în anexa nr. 20.


  Articolul 21

  Se aprobă programa școlară pentru disciplina Dans clasic, clasele V-VIII, prevăzută în anexa nr. 21.


  Articolul 22

  Programele școlare prevăzute la art. 1-21 se aplică începând cu anul școlar 2022-2023.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-21*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-21 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 24

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 25

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 19 august 2022.
  Nr. 4.739.

  ANEXE nr. 1-21

  ANEXE
  privind programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii
  din învățământul primar și gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă - discipline
  de specialitate artă - muzică, arte vizuale, coregrafie - ciclul primar și gimnazial