ORDONANTA Nr. 16 din 30 ianuarie 1996
privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipăririi şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 31 ianuarie 1996  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. d) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995, aprobată prin Legea nr. 52/1995, se modifica şi se completează după cum urmează:
  "Art. 3. - (1) Finanţarea tipăririi şi difuzării formularelor prevăzute la art. 1, care se distribuie contra cost utilizatorilor din afară sistemului Ministerului Finanţelor, se organizează ca activitate extrabugetara la Ministerul Finanţelor.
  (2) Cheltuielile ocazionate de tipărirea şi difuzarea formularelor tipizate, prevăzute la alineatul precedent, se acoperă din veniturile realizate din vânzarea acestora.
  (3) Ministerul Finanţelor va acorda, sub forma de avansuri, în condiţiile prevederilor legale, sume din creditele bugetare prevăzute în bugetul propriu, la "Cheltuieli materiale", care se restituie pe măsura încasării contravalorii formularelor tipizate, reintregindu-se creditele bugetare respective.
  (4) Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale.
  (5) Disponibilităţile băneşti aflate în contul activităţii extrabugetare la finele anului, după recuperarea avansului acordat din bugetul Ministerului Finanţelor în anul respectiv se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, cu modificările şi completările din prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  --------------------