ORDIN nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.230 din 28 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 4 decembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 12.718 din 29.11.2017 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.709 din 28.11.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:


  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 331 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 374, 375 și 377 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „374

  W53878001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  PREZISTA
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  60

  20,051800

  22,619599

  6,394567

  375

  W53877001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  PREZISTA
  600 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  60

  30,022800

  33,487800

  9,445533


  377

  W61896001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  PREZISTA
  800 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  FLAC. CU CAPACITATEA DE 75 ML DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  40,103599

  45,239200

  12,789133“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 466 se introduc douăzeci și opt de noi poziții, pozițiile 467-494 cu următorul cuprins:

  „467

  W63687002

  J01DH51

  IMIPENEMUM + CILASTATINUM

  IMIPENEM/
  CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  500 mg/ 500 mg

  AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  18,581000

  22,684000

  0,000000

  468

  W63533001

  J01FA02

  SPIRAMYCINUM

  ROVAMYCINE® 1,5 Mil. UI

  COMPR. FILM.

  1,5 Mil. U.I.

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 8 COMPR. FILM.

  P-RF

  16

  0,472500

  0,638750

  0,000000

  469

  W63534002

  J01FA02

  SPIRAMYCINUM

  ROVAMYCINE 3 Mil. UI

  COMPR. FILM.

  3 Mil U. I.

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.

  PRF

  10

  1,933000

  2,613000

  0,000000

  470

  W63534001

  J01FA02

  SPIRAMYCINUM

  ROVAMYCINE 3 Mil. U.I.

  COMPR. FILM.

  3Mil U.I.

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  10

  1,933000

  2,613000

  0,000000

  471

  W63492001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID SR 500 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  500 mg

  MYLAN PRODUCTS LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

  PRF

  5

  1,458000

  1,970570

  1,777430

  472

  W63535001

  J01XD01

  METRONIDAZOLUM

  FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01)

  COMPR. FILM.

  250 mg

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

  PRF

  20

  0,211999

  0,286399

  0,081101

  473

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  474

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  475

  W63505001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  476

  W63457001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  477

  W63403001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  478

  W63506001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  479

  W63458001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  480

  W63404001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  481

  W61241001

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  20

  0,115000

  0,155500

  0,000000

  482

  W61241002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  50

  0,115200

  0,155600

  0,000000

  483

  W61241003

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

  PRF

  1.500

  0,110333

  0,134693

  0,000000

  484

  W61242003

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

  PRF

  1.500

  0,272473

  0,322426

  0,000000

  485

  W61242002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  50

  0,287800

  0,386911

  0,002089

  486

  W61242001

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  20

  0,288000

  0,386911

  0,002089

  487

  W63664001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  DARUNAVIR ALVOGEN 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

  MALTA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  16,709833

  18,849666

  0,000000

  488

  W63423025

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  DARUNAVIR TEVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI DESICANT X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  17,097833

  19,272500

  0,000000

  489

  W63665001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  DARUNAVIR ALVOGEN 600 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg

  ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

  MALTA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  25,019000

  27,906500

  0,000000

  490

  W63424025

  J05AE10

  DARUNAVIRUM **

  DARUNAVIR TEVA 600 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI DESICANT X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  25,398166

  28,319833

  0,000000

  491

  W63331001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM**

  DARUNAVIR MYLAN 600 mg

  COMPR. FILM.

  600 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  25,398166

  28,319833

  0,000000

  492

  W63332001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM**

  DARUNAVIR MYLAN 800 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  34,195666

  38,545000

  0,000000

  493

  W63666001

  J05AE10

  DARUNAVIRUM**

  DARUNAVIR ALVOGEN
  800 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg

  ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

  MALTA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  33,419666

  37,699333

  0,000000

  494

  W63292001

  J05AF07

  TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1

  TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg

  COMPR. FILM.

  245 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  23,265600

  26,885333

  0,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 85 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 94 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 95-101, cu următorul cuprins:

  „95

  W63492001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID SR 500 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  500 mg

  MYLAN PRODUCTS LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

  PRF

  5

  1,458000

  1,970570

  1,777430

  96

  W61241001

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  20

  0,115000

  0,155500

  0,000000

  97

  W61241002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  50

  0,115200

  0,155600

  0,000000

  98

  W61241003

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 100 mg

  COMPR.

  100 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

  PRF

  1.500

  0,110333

  0,134693

  0,000000

  99

  W61242001

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  20

  0,288000

  0,386911

  0,002089

  100

  W61242002

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

  PRF

  50

  0,287800

  0,386911

  0,002089

  101

  W61242003

  J04AC01

  ISONIAZIDUM

  IZONIAZIDA ARENA 300 mg

  COMPR.

  300 mg

  ARENA GROUP S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

  PRF

  1.500

  0,272473

  0,322426

  0,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 10, 28, 353, 354 și 528 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 228 și 230 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „228

  W03581001

  L01DB06

  IDARUBICINUM

  ZAVEDOS 5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  5 mg

  PFIZER EUROPE MA EEIG

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ.

  S

  1

  85,224000

  107,760000

  25,610000

  ...

  230

  W58249002

  L01DC01

  BLEOMYCINUM SULFAS

  BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI

  PULB. PT. SOL. INJ.

  15000 UI

  MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄ PARATE

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  49,944000

  59,017200

  66,452800“
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 544 se introduc două noi poziții, pozițiile 545 și 546, cu următorul cuprins:

  „545

  W63523001

  L01DB06

  IDARUBICINUM

  IDARUBICINA ACCORD 5 mg/5 ml

  SOL. INJ.

  5 mg/5 ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONȚINE 5 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  71,020000

  89,800000

  0,000000

  546

  W63065002

  L01DC01

  BLEOMYCINUM SULFAS

  BLEOMICINA ACCORD 15000 UI

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  15000 UI

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF

  PR

  10

  41,620000

  49,181000

  0,000000“
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 39, 87 și 88 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 138 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „138

  W62895003

  A11DBN1

  COMBINAȚII **

  NEUROSSEN INJEKT

  SOL. INJ.

  FĂRĂ CONCEN-TRAȚIE

  AAA-PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ.

  PRF

  10

  2,551000

  3,337000

  0,000000“
  11. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 141 se introduc trei noi poziții, pozițiile 142-144, cu următorul cuprins:

  „142

  W08932002

  A10AB05

  INSULINUM ASPART**

  NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ml

  SOL. INJ.

  100 U/ml

  NOVO NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

  P-RF

  5

  28,243200

  34,478400

  1,331600

  143

  W08973001

  A10AD05

  INSULINUM ASPART**

  NOVOMIX 30 FLEXPEN

  SOL. INJ.

  100 U/ml

  NOVO NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

  P-RF

  5

  29,990000

  36,612000

  0,000000

  144

  W41731002

  A10AE05

  INSULINUM DETEMIR**

  LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml

  SOL. INJ.

  100 U/ml

  NOVO NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

  P-RF

  5

  46,926000

  57,288000

  0,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „11

  W61060001

  B02BD02

  MOROCTOCOG ALFA **

  REFACTO AF 500 UI

  PULB. + SOL. PT. SOL. INJ.

  500 UI

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFON

  PR

  1

  1.174,420000

  1.318,270000

  0,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 50 se introduce o nouă poziție, poziția 51, cu următorul cuprins:

  „51

  W62271001

  B02BD02

  MOROCTOCOG ALFA**

  REFACTO AF 500 UI

  PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  500 UI

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL + 1 PLASTURE + 1 BUCATĂ DE TIFON + 1 CAPAC STERIL PT. AERISIRE

  PR

  1

  1.174,420000

  1.318,270000

  0,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, pozițiile 1, 9 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „1

  W43049001

  C02KX01

  BOSENTANUM**

  TRACLEER 125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  ACTELION REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  56

  59,593070

  65,773928

  90,325179

  ...

  9

  W42831001

  G04BE03

  SILDENAFILUM**

  REVATIO 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 6 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR. FILM.

  PR

  90

  10,687999

  12,158533

  10,297022

  ...

  11

  W63139001

  G04BE03

  SILDENAFILUM **

  MYSILDECARD 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  MYLAN S.A.S

  FRANȚA

  CUTIE CU BLIST. PVC-AL X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  10,687999

  12,158533

  2,713022“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 11 se introduc patru noi poziții, pozițiile 12-15, cu următorul cuprins:

  „12

  W63291002

  C02KX01

  BOSENTANUM**

  BOPAHO 125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  49,660892

  54,811607

  0,000000

  13

  W63429002

  G04BE03

  SILDENAFILUM**

  BALCOGA 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  SANDOZ S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 90 COMPR. FILM.

  PRF

  90

  9,769444

  11,072555

  0,000000

  14

  W63626002

  G04BE03

  SILDENAFILUM**

  GRANPIDAM 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90X1 COMPR. FILM.

  PR

  90

  8,906666

  10,132111

  0,000000

  15

  W63626001

  G04BE03

  SILDENAFILUM **

  GRANPIDAM 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  8,906666

  10,132111

  0,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, pozițiile 1-3 se abrogă.17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 28 se introduc două noi poziții, pozițiile 29 și 30, cu următorul cuprins:

  „29

  W63526002

  A09AA02

  PANCREATINUM **

  PANCREATINA FORTE MYLAN 40000

  CAPS. GASTROREZ.

  400 mg

  MYLAN HEALTHCARE GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 50 CAPS. GASTROREZ.

  P6L

  50

  1,684200

  2,129600

  0,000000

  30

  W63492001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID SR 500 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  500 mg

  MYLAN PRODUCTS LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

  PRF

  5

  1,458000

  1,970570

  1,777430“
  18. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „1

  W43049001

  C02KX01

  BOSENTANUM **

  TRACLEER 125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  ACTELION REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  56

  59,593070

  65,773928

  90,325179“
  19. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:

  „3

  W63291002

  C02KX01

  BOSENTANUM **

  BOPAHO 125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  49,660892

  54,811607

  0,000000“
  20. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă“, după poziția 2 se introduc trei noi poziții, pozițiile 3-5, cu următorul cuprins:

  „3

  W63465001

  L01XE10

  EVEROLIMUS **1

  VOTUBIA 2 mg

  COMPR. PT. DISP. ORALĂ

  2 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

  PR

  30

  147,923000

  162,508000

  0,000000

  4

  W63466001

  L01XE10

  EVEROLIMUS **1

  VOTUBIA 3 mg

  COMPR. PT. DISP. ORALĂ

  3 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

  PR

  30

  218,218000

  239,129666

  0,000000

  5

  W63467001

  L01XE10

  EVEROLIMUS **1

  VOTUBIA 5 mg

  COMPR. PT. DISP. ORALĂ

  5 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

  PR

  30

  360,500333

  394,217666

  0,000000“
  21. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine“ - „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 19, 23, 25 și 31 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 5 și 177 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „5

  W51505002

  A04AA01

  ONDANSETRONUM **

  EMESET 8 mg/
  4 ml

  SOL. INJ./PERF.

  8 mg/4 ml

  CIPLA (UK) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 5 FIOLE STICLĂ + INEL RUPERE X 4 ML SOL. INJ. / PERF.

  PRF

  5

  6,938000

  9,074000

  0,000000

  ...

  177

  W03581001

  L01DB06

  IDARUBICINUM

  ZAVEDOS 5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  5 mg

  PFIZER EUROPE MA EEIG

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ.

  S

  1

  85,224000

  107,760000

  25,610000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 291 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 292-305, cu următorul cuprins:

  „292

  W63687002

  J01DH51

  IMIPENEMUM + CILASTATINUM

  IMIPENEM/CILASTATIN AUROBINDO
  500 mg/
  500 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  500 mg/
  500 mg

  AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  18,581000

  22,684000

  0,000000

  293

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU
  10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  294

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU
  1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  295

  W63505001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  296

  W63457001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  297

  W63403001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  298

  W63404001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  299

  W63506001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  300

  W63458001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  301

  W63589001

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METORTHRIT
  10 mg/ml

  SOL INJ. IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  ROMPHARM COMPANY S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONȚINE 0,75 ML SOL. INJ. ȘI UN AC STERIL PENTRU INJECȚIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

  PR

  1

  25,581000

  32,343000

  29,537000

  302

  W63589010

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METORTHRIT
  10 mg/ml

  SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  ROMPHARM COMPANY S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONȚINE 2 ML SOL. INJ. ȘI UN AC STERIL PENTRU INJECȚIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

  PR

  1

  53,022000

  64,731000

  62,359000

  303

  W63589007

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METORTHRIT
  10 mg/ml

  SOL INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  ROMPHARM COMPANY S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONȚINE 1,5 ML SOL. INJ. ȘI UN AC STERIL PENTRU INJECȚIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

  PR

  1

  39,771000

  48,552000

  31,148000

  304

  W63589004

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METORTHRIT
  10 mg/ml

  SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  ROMPHARM COMPANY S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONȚINE 1 ML SOL. INJ. ȘI UN AC STERIL PENTRU INJECȚIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

  PR

  1

  33,609000

  41,031000

  5,699000

  305

  W63523001

  L01DB06

  IDARUBICINUM

  IDARUBICINA ACCORD 5 mg/
  5 ml

  SOL. INJ.

  5 mg/5ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONȚINE 5 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  71,020000

  89,800000

  0,000000“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 117 se introduc trei noi poziții, pozițiile 118-120, cu următorul cuprins:

  „118

  W63687002

  J01DH51

  IMIPENEMUM + CILASTATINUM

  IMIPENEM/
  CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  500 mg/ 500 mg

  AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  18,581000

  22,684000

  0,000000

  119

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU
  10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  120

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU
  1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 6, 9, 10, 12, 103 și 104 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 107 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 108-119, cu următorul cuprins:

  „108

  W63590002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ.

  2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

  SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  5,083000

  6,427000

  0,000000

  109

  W63591002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ.

  4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  9,222000

  11,660000

  0,000000

  110

  W63592002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ.

  6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  12,277000

  14,988000

  0,000000

  111

  W63593002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ.

  8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  6

  15,641666

  19,778333

  0,000000

  112

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  113

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  114

  W63403001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  115

  W63457001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  116

  W63505001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  117

  W63404001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  118

  W63458001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  119

  W63506001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 13, 16, 17 și 19 se abrogă.28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 190 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 191-202, cu următorul cuprins:

  „191

  W63590002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ.

  2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  5,083000

  6,427000

  0,000000

  192

  W63591002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ.

  4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  9,222000

  11,660000

  0,000000

  193

  W63592002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ.

  6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  12,277000

  14,988000

  0,000000

  194

  W63593002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ.

  8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  6

  15,641666

  19,778333

  0,000000

  195

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  196

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  197

  W63403001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  198

  W63457001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  199

  W63505001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  820,670000

  932,680000

  0,000000

  200

  W63458001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  201

  W63404001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000

  202

  W63506001

  J02AX04

  CASPOFUNGINUM **

  CASPOFUNGINA ATB 70 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  70 mg

  ANTIBIOTICE S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  1.061,930000

  1.195,660000

  0,000000“
  29. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 30 se introduc două noi poziții, pozițiile 31-32, cu următorul cuprins:

  „31

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  32

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  30. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 1, 4, 5 și 7 se abrogă.31. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 149 se introduc șase noi poziții, pozițiile 150-155, cu următorul cuprins:

  „150

  W63590002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ.

  2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  5,083000

  6,427000

  0,000000

  151

  W63591002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ.

  4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  9,222000

  11,660000

  0,000000

  152

  W63592002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ.

  6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  12,277000

  14,988000

  0,000000

  153

  W63593002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ.

  8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  6

  15,641666

  19,778333

  0,000000

  154

  W63515001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  1

  116,430000

  142,140000

  0,000000

  155

  W63515002

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

  PRF

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  32. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 10, 13, 14 și 16 se abrogă.33. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 90 se introduc șase noi poziții, pozițiile 91-96, cu următorul cuprins:

  „91

  W62870001

  B01AB01

  HEPARINUM **

  HEPARINA GALENIKA 5000 UI/ml

  SOL. INJ.

  5000 UI/ml

  MESFARMA SRL

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 FIOLE DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ

  PR

  5

  3,310000

  4,474000

  0,000000

  92

  W62870002

  B01AB01

  HEPARINUM **

  HEPARINA GALENIKA 5000 UI/ml

  SOL. INJ.

  5000 UI/ml

  MESFARMA SRL

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ

  PR

  10

  10,891000

  13,296000

  0,000000

  93

  W63590002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

  SOL. INJ.

  2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  5,083000

  6,427000

  0,000000

  94

  W63591002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ.

  4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  9,222000

  11,660000

  0,000000

  95

  W63592002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ.

  6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  10

  12,277000

  14,988000

  0,000000

  96

  W63593002

  B01AB05

  ENOXAPARINUM **

  CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

  SOL. INJ.

  8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

  SANOFI ROMANIA S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ȘI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

  PR/PRF

  6

  15,641666

  19,778333

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna decembrie 2017.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu-Teodor Mihai

  ----