LEGE nr. 322 din 16 decembrie 2015
pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Articolul 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog."
  2. Alineatele (5) şi (6) se abrogă .


  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 16 decembrie 2015.
  Nr. 322.
  ----