ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007
pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2007  Având în vedere:
  - problemele pe care le întâmpină unităţile administrativ-teritoriale cu capacitate financiară redusă în asigurarea cofinanţării şi/sau prefinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
  - posibilitatea blocării unor proiecte menite să asigure o dezvoltare uniformă în zone cu o infrastructură precară şi care beneficiază de finanţare în cadrul programelor pre- şi postaderare, în condiţiile în care aceste proiecte pot fi realizate cu un minimum de resurse financiare din partea unităţilor administrativ-teritoriale; ţinând cont de efectul de pârghie al fondurilor europene,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (5) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
  "(5^1) Împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 23 mai 2007.
  Nr. 46.
  _________