HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 decembrie 2011
pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2012  Având în vedere:
  - Nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a Direcţiei reglementare şi autorizare,
  - prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) şi ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere
  a Sistemului de Pensii Private,
  Mircea Oancea
  Bucureşti, 15 decembrie 2011.
  Nr. 22.


  Anexă

  NORMA 11 15/12/2011