LEGE nr. 235 din 23 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (6) și (7) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:(6) În perioada în care statul este acționar unic la compania naționala, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, după caz, capitalul social inițial fiind subscris și integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(7) În funcție de condițiile locale pot fi înființate societăți comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societățile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora.2. La articolul I punctul 2, articolul 59 va avea următorul cuprins:

  Articolul 59

  În perioada în care statul este acționar unic se pot efectua transferuri de active și orice alte elemente patrimoniale între compania naționala, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.


  Articolul 2

  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  ---------